4 Tammuz 5777 | Wednesday, June 28, 2017
 
Swedish

Swedish

0 77

Den nyligen släppta 10 minuter online video producerad av Jerusalem-baserade Center for Near East Policy Research visar att många av de palestinier som har...

0 100

En rättvis lösning på det palestinska flyktingdilemmat och ett Alternativ till Dödläget  i kampen för  fred.   Sommar, 2016 FN: s hjälporganisation (UNRWA), betjänar nästan sex...

0 64

För kännedom: Denna söndag, 15 maj, firades i Palestina " Nakba dag"! Genom UNRWA, (som finansieras av U .S. och 38 andra västerländska demokratier) lanserades då...

0 73

Sammanfattning Palestiniask hets har nått episka proportioner och resultaten är självklara i terrorattackerna som äger rum under hela Israel på en daglig basis. Den Palestinska myndigheten...

0 143

I denna tid av dödläge i de politiska förhandlingarna mellan Israel och den palestinska myndigheten uppmanar vi Sverige att använda sitt inflytande för att...

0 160

Produceras för en rättvis och laglig gemensam strävan, Israeliska Legal Forum och Centrum för Nära Östen Policy forskning. Förord: En företrädare för det amerikanska utrikesdepartementet besökte...