25 Adar 5777 | Thursday, March 23, 2017
 
Swedish

Swedish

0 151

Produceras för en rättvis och laglig gemensam strävan, Israeliska Legal Forum och Centrum för Nära Östen Policy forskning. Förord: En företrädare för det amerikanska utrikesdepartementet besökte...