.1948 סוכנות הסעד והתעסוקה של האו”ם (אונר”א) נוצרה בעקבות המלחמה הערבית-ישראלית של היא מספקת שירותי חינוך, בריאות וסעד לסוג מיוחד במינו של אוכלוסיה בעולם: צאצאי הפליטים הפלסטינים של אותה מלחמה. אלה מוחזקים מזה דורות במחנות זמניים בתנאים לא-תנאים ואונר”א מטפחת בהם את תקוות השווא שהם עתידים לשוב לבתיהם הקודמים של אבותיהם בישראל של היום בתי”ס ברצועת עזה עם מעל 276 אונר”א הפעילה 2017/18 שכבר אינם קיימים ברובם. בשנה”ל תלמידים. ספרי הלימוד שבשימוש 50,000- בתי”ס ביהודה ושומרון עם כ 96- תלמידים, ו 270,000 אונר”א באזורים אלה מסופקים ע”י הרשות הפלסטינית (רש”פ). ככל שמדובר ביחס ל”אחר” היהודיישראלי ולנושא השלום עם אותו “אחר”, ספרים אלה שומרים על שלושת עקרונות היסוד החינוכיים של הרש”פ: דלגיטימציה של מדינת ישראל ושל עצם נוכחות היהודים בארץ, דמוניזציה של ישראל ושל היהודים בהקשרים שונים, וקריאה למאבק אלים להכחדת ישראל תחת הסיסמה “שחרור פלסטין”, במקום לדו-קיום של שלום עימה. מאמר זה מתרכז בשלושה עניינים הנלמדים בבתיה”ס של אונר”א במסגרת אותו קו משולש: ירושלים, אינדוקטרינציה לאלימות, ועניין “זכות השיבה”. את חומר המחקר למאמר זה מהווים ספרי הלימוד של הרש”פ שהודפסו זה-עתה במסגרת מבצעה הנוכחי לכתיבה מחדש . כל הספרים האלה נלמדים כעת בבתיה”ס של אונר”א. 2016- של כל ספרי הלימוד אשר החל ב.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here