Elever i skolor i FNs regi på Västbanken och Gaza använder läroböcker som ignorerar Israels existens och uppmuntrar förnyad antisemitism inom världsorganisationen.

Skolorna, som utbildar huvudsakligen palestinska barn, finansieras av FN: s hjälporganisation (UNRWA) och använder texter från det palestinska undervisningsministeriet. Böckerna förmedlar ministeriets vägran att erkänna Israel, liksom det presenterar heliga platser som Västra muren och Makpelagrottan uteslutande som muslimska platser.

“Det är avskyvärt att ett FN-organ lär palestinska barn rasism och lögner om judar och Israel,” säger Roz Rothstein, grundare och VD för StandWithUs, en internationell Israelisk utbildningsorganisation, berättade FoxNews.com. “Det blir ingen fred och ingen rättvisa så länge palestinska ledare, med stöd av FN, fortsätter att förneka historien och rättigheter av det judiska folket i deras förfäders hemland.”

Upptäckten av användningen av dessa läroböcker gjordes efter en undersökning genomfördes av Arnon Gross, vilken översatt böckerna, och Ronni Shaked från Harry Truman Research Institute vid Hebrew University i Jerusalem enligt Ynet News.

I dessa översättningar, upptäckte paret att inte en enda mening nämns om den historiska kopplingen av judar till landet av Israel eller Jerusalem och att UNRWA: s skolor inte heller nämner något alls om judiska heliga platser i deras skolmaterial. Istället innehåller läroböckerna information som säger att alla dessa är muslimska heliga platser som judarna illegitimt försöker att kontrollera.

Barn i skolan får också lära sig att förneka förekomsten av hebreiska. En text har en bild av en stämpel som användes under det brittiska mandatet period som har hebreiska, engelska och arabiska skrift. Bilden av stämpeln i boken har ändrats så att all hebreisk skrift är borta.

Forskarna upptäckte också att de kartor som finns i böckerna inte innehåller någon hänvisning till judisk närvaron i Israel, alla judiska städer etablerade efter 1948 har raderats. Tel Aviv benämns med namnet “Tel al-Rabia.”

Hillel Neuer, verkställande direktör i Genève-baserade UN Watch, “Övervakning av FN, för att främja mänskliga rättigheter” säger att UNRWA bryter mot överenskommelsen.

“Genom att lära ut hat och intolerans, är UNRWA i strid med FN-stadgan, och bryter med det nyligen undertecknade avtal för 2017 med utrikesdepartementet i USA”.

“UNRWAs skolböcker som raderar Israel och judar från geografin och historia i regionen utgör en grov kränkning av de krav på neutralitet som gäller vid alla humanitära organ, och definitivt angående de bestämmelserna i UNRWA som just undertecknats vid avtalet med utrikesdepartementet US för 2017.”

Undersökningen av skolorna och läroböckerna gjordes av Centrum for Near East Policy Research, och publicerades mindre än två veckor efter att FN: s säkerhetsråds resolution förklarade konstruktioner och bosättningar på Västbanken och östra Jerusalem för olagliga.

Tjänstemän för UNRWA säger att de följer ett mandat som infördes på 1950-talet.

“I enlighet med vad en praxis av UNESCO och värdländerna har kommit överens om 1954, undervisas studenter i UNRWA: s skolor från läroplanen i värdlandet, vilket underlättar flyktingarnas tillgång till Värdlandets gymnasieskolor och ger dem möjlighet att ta statliga tentamen och övergång till gymnasier och universitet “, sade Christopher Gunness från UNRWA, i ett uttalande till FoxNews.com. “UNRWA inte har en formell roll i utvecklingen av PAs läroplan, något alla regeringar ser som en fråga om nationell suveränitet.”

Gunness var noga med att påpeka att nya böcker för elever i första till fjärde årskurs släpps av den palestinska myndigheten efter att de genomgår en sträng granskning innan de sprids till UNRWA: s skolor.

 

http://www.foxnews.com/world/2017/01/04/un-sponsored-schools-using-anti-israel-textbooks-from-palestinian-authority.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here