Efter debatten i riksdagen var det en mycket besviken Mikael Oscarsson som pratade med Dagen.

– Jag har haft förmånen att sitta i riksdagen i snart 20 år och jag har aldrig någonsin tidigare varit med om att ansvarig minister har valt att inte ens försöka svara på mina frågor.

Bakgrunden till interpellationsdebatten var ett tal som den palestinska myndighetens president Mahmud Abbas höll för en dryg månad sedan. I talet uttalade sig Abbas bland annat om Förintelsen på ett sådant sätt att Margot Wallström (S) kallade det ”oacceptabla yttranden”.

Nu ville Mikael Oscarsson veta vilka praktiska konsekvenser Mahmud Abbas uttalande skulle få för Sveriges hållning gentemot Palestina.

Olika syn på Abbas ursäkt

Utrikesministern poängterade inledningsvis att Abbas kommentarer inte hjälper palestiniernas arbete för fred med Israel. Men till skillnad mot Mikael Oscarsson, som flera gånger under debatten återkom till att Abbas inte hade tagit tydligt avstånd från sina uttalanden, sa Wallström att hon var nöjd med Abbas ursäkt.

Hon klargjorde också att det redan nu finns steg som den palestinska myndigheten kan ta för att förbättra situationen, bland annat genom att ”ta avstånd från våld”. Och hon slog fast att Sverige framför kritik till Palestina. Samtidigt poängterade utrikesministern att det inte är aktuellt att avbryta Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina.

”Tragiskt varje gång en människa dör”

I den fortsatta debatten riktade Mikael Oscarsson framför allt in sig på att Sverige – trots allt – inte gör tillräckligt. Margot Wallström återkom samtidigt vid flera tillfällen till att Oscarsson inte ville kritisera Israels agerande vid sammandrabbningar på Gazaremsan i mitten av maj då över 60 personer dödades. Hon talade bland annat om brist på solidaritet och medkänsla och avslutade debatten med att kalla Oscarssons agerande ”förfärligt”.

– Det är tragiskt varje gång en människa dör, säger KD-politikern efteråt till Dagen och lägger till att Israel inte är perfekt.

– Men mitt enkla krav är att svenska skattebetalare ska få reda på vad deras pengar går till. Det handlar om ett totalt haveri och det här måste bli en jätteviktig fråga för en ny alliansregering.

Glorifierar palestinsk terrorist

Under debatten med Margot Wallström visade Mikael Oscarsson upp en nyutgiven lärobok på arabiska. Den riktar sig till barn och enligt bland annat David Bedein vid Israel Resource News Agency används den vid palestinska skolor som drivs av FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) i Gaza.

Mikael Oscarsson betonade särskilt att Dalal Mughrabi, som låg bakom en busskapning i Israel 1978 då 37 civila dödades, lyfts fram som en förebild i boken.

På torsdagen anordnades ett seminarium i riksdagen. Arrangörer var riksdagens vänförening Sverige/Israel och stort fokus låg på UNRWA. David Bedein samt den israeliska parlamentarikern Sharren Haskel och Arnon Groiss, som har översatt många av UNRWA:s läroböcker, gav en dyster bild av UNRWA.

Hand i hand med Hamas

Sharren Haskel jämförde bland annat UNRWA med FN:s flyktingorgan UNHCR. Enligt Haskel permanentar UNRWA:s flyktingdefinition statusen för palestinier. Dessutom konstaterade hon att UNRWA får orimligt mycket internationellt bistånd i förhållande till UNHCR. Och dessutom anklagade hon UNRWA för att gå hand i hand med Hamas som har styrt Gazaremsan sedan 2006.

I sitt framförande presenterade Sharren Haskel en rad förslag på hur UNRWA kan reformeras – bland annat genom att öka transparensen.

Som avslutning på seminariet överlämnades den lärobok till Mikael Oscarsson som han visade upp i samband med debatten med Margot Wallström.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here