Det är dags att stänga ner UNRWA

UNRWA, FN: s byrå för palestinska flyktingar, skapades 1949 genom FN: s resolution 302 (IV) med ett kortsiktigt mandat. Den misslyckades med sitt ursprungliga uppdrag och permanentade palestiniernas status som flyktingar. Den har länge blivit korrupt och fungerar i huvudsak som en frontgrupp. FN bör stänga ner det och palestinska flyktingar bör integreras i de … Continue reading Det är dags att stänga ner UNRWA