“Den ekonomiska situationen är ett verkligt existentiellt hot”, säger UNRWA: s chef Philippe Lazzarini och hänvisar till USA och arab stödet som minskat till byrån.

Chefen för FN: s hjälporganisationer UNRWA, Philippe Lazzarini, varnade på fredagen för att organisationen står inför kollaps på grund av en allvarlig finansieringskris. “Den ekonomiska situationen är ett verkligt existentiellt hot mot organisationen. Vi ska inte underskatta detta eftersom det kan tvinga organisationen att minska tjänsterna. UNRWA kan kollapsa mycket snabbt om tjänsterna avbryts.” säger … Continue reading “Den ekonomiska situationen är ett verkligt existentiellt hot”, säger UNRWA: s chef Philippe Lazzarini och hänvisar till USA och arab stödet som minskat till byrån.