Chefen för FN: s hjälporganisationer UNRWA, Philippe Lazzarini, varnade på fredagen för att organisationen står inför kollaps på grund av en allvarlig finansieringskris.

“Den ekonomiska situationen är ett verkligt existentiellt hot mot organisationen. Vi ska inte underskatta detta eftersom det kan tvinga organisationen att minska tjänsterna. UNRWA kan kollapsa mycket snabbt om tjänsterna avbryts.” säger UNRWA:s generalkommissarie Lazzarini till journalister.

Lazzarini betonade vikten av att USA startar om biståndet till byrån. Trump-administrationen sänkte finansieringen till UNRWA 2018 och arabiskt stöd till UNRWA sjönk från 200 miljoner dollar 2018 till cirka 89 miljoner dollar 2019 och till 37 miljoner dollar 2020, enligt rapporten. På grund av COVID-19:s ekonomiska inverkan och en minskning av arabiskt stöd, skulle amerikansk finansiering inte kompensera minskningen på grund av bortfallen finansiering från andra biståndsgivare.

Anledningen till att USA håller tillbaka biståndet är att UNRWA inte kommer att uppfylla sin del av samförståndsavtalet mellan USA och UNRWA från den 14 juli 2021. Det är ett skriftligt diplomatiskt avtal som kräver att UNRWA tar bort uppviglingen från sitt skolsystem som ett villkor för att få förnyat amerikanskt bistånd. UNRWA:s taleskvinna gjorde det klart i en intervju med en schweizisk media 30 juli 2021 att UNRWA inte kommer göra något för att ändra UNRWA:s läroplan.

 

Därför kommer USA inte att tillåta utbetalning av utlovat bistånd, med undantag för en symbolisk summa av livsmedelsbistånd till UNRWA.

Sverige och Jordanien kommer att vara värd för en konferens i mitten av november i Bryssel med målet att säkerställa ”förutsägbar flerårig” finansiering för byrån.

Kommer Sverige som USA att ställa krav på UNRWA:s ledning samt att även se över svenskt bistånd med anledning av UNRWA:s vägran att ändra dess läroplan och innehåll av våldsuppvigling?

https://www.janglo.net/item/9MxwgOQVb2j