ישראל, היהודים והשלום בספרי הלימוד החדשים של הרש”פ מחקר סופי –בשימוש בבתיה”ס...

הקדמה נייר זה הוא העידכון הסופי של שני מחקרים קודמים שפורסמו באנגלית. הראשון שבהם, תחת הכותרת בספטמבר יצא", UNRWA's Problematic Educational Role in the Middle East Conflict" 2017 .הוא סקר את תפקידה של אונר"א בהנצחת...

Thoughts from Norway: Palestinian schools promote war  against Jews

The Norwegian Foreign Minister now has an important issue on her table. It demands great courage, because it involves a change from previous policies. The former Foreign Minister, Børge Brende, last years halted  a...

Canada won’t rule out changing UNRWA funding, in wake of Trump’s cut

U.S. President Donald Trump’s decision to cut funding to a United Nations agency that provides aid to Palestinian refugees has generated mixed responses in Canada. For its part, Ottawa has not ruled out changing its...

Schoolbooks of the Palestinian Authority (PA): The Attitude to the Jews, to Israel and...

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center at the Israeli Intelligence Heritage and Commemoration Center presents the comprehensive report on Palestinian Authority school books used in UNRWA schools, produced by the Center for Near...

Ask US Ambassador: With violence on the horizon, Reconsider support for US funded schools...

At this point in time, the US ​funds PA and UNRWA education​ with no restrictions. If you did ​not ​know about  PA/UNRWA school books and the orientation of their teachers, you would instinctively think that...

Israel, Jews and Peace in PA Textbooks Now Used in UNRWA Schools

This paper updates a report titled "UNRWA's Problematic Educational Role in the Middle East Conflict". The said report, issued in September 2017, reviewed UNRWA's role in perpetuating the Middle East conflict, having used for...

ישראל, יהודים ושלום בספרי הלימוד של הרש”פ בשימוש בבתיה”ס של אונר”א היום

הקדמה נייר זה מעדכן דו"ח קודם בכותרת "התפקיד החינוכי הבעייתי של אונר"א בסכסוך המזרח-תיכוני". -, סקר את תרומתה של אונר"א להנצחת הסכסוך המזרח2017הדו"ח האמור, שיצא לאור בספטמבר תיכוני ע"י השימוש במשך עשרות שנים בספרי...

National Security Council (NSC) issues statement on UNRWA. We offer to brief the NSC

The White House National Security Council spokesman issued the following statement about UNRWA "The United States has supported the work of UNRWA and has been among its leading donors, having provided over $359 million in...

Anti-semitic material in UK funded UNRWA school text books

Dear Department for International Development, This report claims that UNRWA funded text books make comments that are blatantly anti-semitic: The study also points out that the concept of violent liberation is further intensified in the books...

New PA Textbooks Even Worse

Soon after the Oslo peace agreement between the Palestinian Authority (PA) and Israel was signed 24 years ago, the two sides set up a committee to review Palestinian textbooks, known for their virulently anti-Semitic...