השימוש הציני שעושים במתקני האו״ם והניסיון להנציח את הבעיה הפלסטינית על ידי השארת הפלסטינים כפליטי נצח, היא אשליה שחייבת להיפסק.
ההצעה שלי היא שמתקני אונר״א ישמשו לכל פליטי האזור ו״סגירת הברזים״ של כסף לא מסומן לאונר״א- לטרור.
אונר״א הוא החמאס והחמאס הוא אונר״א״.