Den vikigaste stunden under högtiden Yom Kippur är när människor i synagogan sjunger Unetanneh Tokefs bön “Hur många kommer att lämna jordelivet och hur många kommer att födas; hur många kommer att leva och vem kommer att dö … ”

Min far, som en pojke i West End i Boston på 1920-talet, sade att denna bönesång associerade tunga känslor. Han mindes allas snyftande. Det var i denna gudstjänst som breven från Europa lästes högt för att tala om de som hade dödats under de senaste pogromer i Polen och Litauen. .

För mig är ett svårt och starkt minne av denna Unetanneh Tokef från Yom Kippur 1973 i Israel. Medan denna bön sjöngs, rörde en anländ IDF officer på axeln till en ung man som satt tre rader bort, för att tala om för honom att han genast skulle infinna sig till försvarskrig, vilket skulle vara i full styrka om några timmar. Synen av att se den unge mannen genast lyfta av sig sin Tallit bönesjal, kyssa sin tio år gamla son farväl och gå ut ur synagogan till den väntade jeepen, kommer alltid att finnas i mitt sinne.

I år observerar vi Yom Kippur med nya livshotande utmaningar.

Det erkände forskaren, Dr Max Singer, publicerade nyligen ett avslöjande som inte får ignoreras. (1) Detta visar att arabiska Hizbollahs i norra Israel har förvärvat tusentals nya precisions missiler, som kan riktas in vart som helst i Israel, på utvalda mål, till skillnad från de tidigare missiler med sämre kapacitet.

Dessa missiler kan rikta in träffar på raffinaderier och ammoniak anläggning i Haifa, kraftverk i Ashkelon, Peres kärnanläggning i Dimona eller sjukhus utöver landet.

Och de kan pricksäkert träffa sina mål.

Men Israel har ju Iron Dome försvarssystem?

Dock, Under den sista omgången av inskjutna missiler, under sommaren 2014, avfyrade araberna uppskattningsvis 4700 missiler. Iron Dome hejdade endast 735 av dem. Detta är inte det bästa genomsnittet vid ett krigs försvar.

IDF spanings bilder avslöjar att de nya precissions missiler strategiskt har placerats mitt i byar, bland skolor och vårdinrättningar. Om araber använder dessa nya missiler mot Israel och de träffar någon av dessa i förväg deklarerade mål, kommer dödliga konsekvenser vara utan motstycke. Och Israel kommer att vara tvungen att slå tillbaka.

Försvaret från Israel måste då vara omedelbart och kraftigt för att minimera den förödande effekten av ett sådant angrepp.

På det sätt som Israels arabiska grannar i norr har planerat det, kommer detta att resultera i tusentals döda civila, även barn.

Svaret från omvärlden vid en israelisk motattack i norr är inte svårt att föreställa sig.

Våldsamma demonstrationer mot Israel kommer att ske runt om i världen, som understöds av den nya islamistiska närvaron i västvärlden. Demonstranter kommer att visa bilder av döda barn och anklaga judar för folkmord.

Norra delen i Israel är inte den enda plats där ett överhängande dödligt hot föreligger.

Under de senaste somrarna har uppemot 50.000 UNRWA studenter utbildats i effektiv vapenträning. Barnen i UNRWA utbildas för att avfyra missiler och lansera totalt krig för deras “rätt att återvända med vapenmakt” till hemmen och byarna där de fått höra att deras förfäder bott.

Se dem i träning i filmerna(2). Se beslutsamheten i deras ansikten. Lägg märke till den robotliknande synen hos varje barnsoldat som vi intervjuat (3).

Generationer av arabiska barn i UNRWA: s skolor har inte bara fått utbildning i att hata. De har också effektivt utbildats för att döda och även att själva dö i denna process.

Inte heller är Israel redo för de konsekvenser som detta kommer att medföra när bilder och rubriker kommer att visas över hela världen på ett “Israel som dödar flyktingbarn”.

De palestinska säkerhetsstyrkorna kommer inte tiga vid den tidpunkten då detta sker.

Etablerad för 22 år sedan, under ledning av USA och Storbritannien, har PSF planerat att lansera attacker mot “illegala bosättningar” som av Abbas i FN definieras att vara områden som erövrats av israeliska försvarsstyrkor efter både 1948 och 1967s krig. (4) PLO har myntat detta begrepp som ”olagliga bosättningar” att inkludera Judéen, Samarien, Jerusalem, Galileen och Negev … och även mer.

Om den avgående amerikanske presidenten verkligen kommer att uppmana FN: s säkerhetsråd att hålla ett extra sammanträde och förklara Israels judiska samhällen bortom 1949 linjer som illegala och kriminella (5), kommer då PSF (6) ha internationell sanktion att intensifiera krig mot Israels “olagliga bosättare”, från Beer Sheva ända till Jerusalem. PSF kommer lugnt att kunna förlita sig på effekten från den nya krigs läroplan som har indoktrinerats i PA / UNRWA: s skolors studenter i generation (7). Det finns ingen träning i Israel som förbereder IDFs soldater att försvara sig från, bekämpa eller döda en soldat som är ett barn. Det ingår inte i IDFs värld och policy.

De 1,658,000 israeliska arabiska medborgare kommer inte sitta i stillhet när dessa fientligheter bryter ut. Ledande av israel arabiska samhället i NGO, Adalah, har inte dolt sin fullkomliga hängivning i de pågående arabiska attackerna mot Israel (8)

Samtidigt finns det också en europeisk stridsplanering, som har väntat i 15 år, för att kunna sätta in krafter för att fastställa PLO staten, med eller utan Israels samtycke.

Den 1 december 2003, då jag följde Genèveinitiativet, avslöjade Graham Watson, en brittisk ledamot i Europaparlamentet att det planerades en Europeisk Insattsgrupp vid grundandet av en PLO stat.

Vid inspelningen beskrev Watson, chef för den europeiska parlamentsledamoten delegation till Genèveinitiativet, en beväpnad internationell styrka som USA, Kanada, EU, de skandinaviska länderna, Japan och Australien planerar att sända -för att aktivt kunna förhindra den israeliska armén i jakten på terrorister som vill kunna fly in på “palestinskt territorium”. Denna internationella styrka skall, enligt Genèveinitiativet, skydda personers” integritet på palestinskt territorium “.

Kommer Obama i ett initierat FN scenario i November tillåta Europeiska Insatts gruppen att agera? Tiden kommer visa det.

Denna Yom Kippur är människor här i Israel på grund av detta hängivet engagerade i bönen ”hur många kommer att passera från jorden och hur många kommer att skapas; vilka kommer att leva och vilka kommer att dö… ”

Detta är vår verklighet!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous articleIsraeli gov’t position: legality of Jewish communities settled in land taken by IDF in war
Next articleMeanwhile back in the real world…writes Michael Kuttner
David Bedein is an MSW community organizer and an investigative journalist.   In 1987, Bedein established the Israel Resource News Agency at Beit Agron to accompany foreign journalists in their coverage of Israel, to balance the media lobbies established by the PLO and their allies.   Mr. Bedein has reported for news outlets such as CNN Radio, Makor Rishon, Philadelphia Inquirer, Los Angeles Times, BBC and The Jerusalem Post, For four years, Mr. Bedein acted as the Middle East correspondent for The Philadelphia Bulletin, writing 1,062 articles until the newspaper ceased operation in 2010. Bedein has covered breaking Middle East negotiations in Oslo, Ottawa, Shepherdstown, The Wye Plantation, Annapolis, Geneva, Nicosia, Washington, D.C., London, Bonn, and Vienna. Bedein has overseen investigative studies of the Palestinian Authority, the Expulsion Process from Gush Katif and Samaria, The Peres Center for Peace, Peace Now, The International Center for Economic Cooperation of Yossi Beilin, the ISM, Adalah, and the New Israel Fund.   Since 2005, Bedein has also served as Director of the Center for Near East Policy Research.   A focus of the center's investigations is The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). In that context, Bedein authored Roadblock to Peace: How the UN Perpetuates the Arab-Israeli Conflict - UNRWA Policies Reconsidered, which caps Bedein's 28 years of investigations of UNRWA. The Center for Near East Policy Research has been instrumental in reaching elected officials, decision makers and journalists, commissioning studies, reports, news stories and films. In 2009, the center began decided to produce short movies, in addition to monographs, to film every aspect of UNRWA education in a clear and cogent fashion.   The center has so far produced seven short documentary pieces n UNRWA which have received international acclaim and recognition, showing how which UNRWA promotes anti-Semitism and incitement to violence in their education'   In sum, Bedein has pioneered The UNRWA Reform Initiative, a strategy which calls for donor nations to insist on reasonable reforms of UNRWA. Bedein and his team of experts provide timely briefings to members to legislative bodies world wide, bringing the results of his investigations to donor nations, while demanding reforms based on transparency, refugee resettlement and the demand that terrorists be removed from the UNRWA schools and UNRWA payroll.   Bedein's work can be found at: www.IsraelBehindTheNews.com and www.cfnepr.com. A new site,unrwa-monitor.com, will be launched very soon.