UNRWA: s generaldirektör Pierre Krahenbuhl deltar på en nyhetskonferens i slutet av ett toppmöte för att hantera den palestinska UNWRA-finansieringskrisen vid U.N. Food and Agriculture Organization (FAO) huvudkontor i Rom, Italien 15 mars 2018.

Det faktumet att Palestinska myndigheten (PA) nu kritiseras för antisemitism i dess läroböcker av FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering, CERD (Committee on the Elimination of Racial Discrimination), sammanfaller med ett ifrågasättande av förnyandet av UNRWA:s mandat vart femte år, sedan 1949.

I år blir första gången som det inte sker ett automatiskt förnyande.

Vad är då sambandet mellan Palestinska myndighetens läroböcker och UNRWA?

Jag intervjuade doktor Na’im Abu Hummus, dåvarande palestinsk utbildningsminister, på hans kontor den 1 augusti 2000, samma dag som de första läroböckerna publicerade av Palestinska myndighetens läroplan gavs till UNRWA.

I den intervjun förklarade Al-Hummus att PA hade skrivit kontrakt med UNRWA om att vara exklusiv leverantör av läroböcker för alla UNRWA-skolor i Judéen, Samarien, Gaza och Jerusalem.

Den dagen försåg Palestinska myndigheten Center for Near East Policy Research (CFNEPR) med sina 80 första läroböcker, och centret har de senaste 19 åren mottagit och granskat samtliga 365 läroböcker som PA försett UNRWA med.

Slutsatser? CFNEPR har funnit att PA:s läroböcker som använts av UNRWA har indoktrinerat kraftig antisemitism i hjärta och sinne hos flyktingar från 1948 års självständighetskrig och deras ättlingar.

Signifikans? UNRWA är ansvariga för utbildningen av 321 000 studenter i 370 skolor.

UNRWA har som policy att använda Palestinska myndighetens läroböcker i alla UNRWA-skolor i Västbanken, Gaza och Jerusalem, och förlitar sig även på nya läroböcker som PA producerar.

UNRWA ifrågasätter aldrig huruvida skolböcker från PA bör användas av ett FN-organ som är skyldigt att följa FN:s grundprinciper.

CFNEPR, som har granskat alla läroböcker utgivna av Palestinska myndigheten ända sedan PA började distribuera sina egna läroböcker, finner att PA-läroböcker innehåller konsekventa, grova antiisraeliska, antisionistiska och rentav antisemitiska uttryck, helt i motsats till UNRWA:s neutrala roll som FN-organisation.

Antisemitismen i arabvärlden spelar en väsentlig roll i det rådande kriget, men dess rötter kan spåras till tidigare tidsepoker. Följaktligen existerar den i de flesta arabiska läroplaner. Sådant är fallet i den palestinska läroplanen, men i lägre grad än dem i Saudiarabien, Syrien och till och med Egypten. Troligtvis beror detta på att den palestinska förlagsverksamheten delvis finansierades av västerländska givarstater.

Det här antagandet är grundat i en incident som inträffade när den Palestinska myndigheten gav ut en lärobok i historia för årskurs 10, där Sion vises protokoll beskrevs som de konfidentiella resolutioner som togs av den första Sionistiska Kongressen i Basel, Schweiz, 1897.

Efter en rapport av CFNEPR bad den belgiska ambassaden i Tel Aviv centret att skicka dem den relevanta arabiska sidan, tillsammans med engelsk översättning.

Några månader senare gav PA ut en ny version av läroboken utan nämnda beskrivning.

Det representerar prejudikatet som visar att givarländer kan ingripa i UNRWA:s antisemitiska utbildningspolitik.

Eftersom UNRWA använder PA-läroböcker utan utelämnanden eller tillägg, har organet faktiskt blivit en fullvärdig partner i den Palestinska myndighetens antiisraeliska och stundtals antisemitiska indoktrinering.

Antisemitiska uttryck i sådana läroböcker har existerat genom hela UNRWA:s mer än sjuttioåriga historia, mestadels inom konfliktens kontext, men även i ett religiöst sammanhang.

Uttryck tagna ur läroböcker som används i UNRWA-skolor idag har antisemitisk karaktär.

När man nu ska överväga förnya UNRWA:s mandat har givarländer utmärkta möjligheter att fråga huruvida UNRWA kommer fortsätta att lära ut sådant material, och vad de ämnar göra med det, efter att ha erkänt den ondsinta karaktären i Palestinska myndighetens texter som erbjudits UNRWA:s läroplan.

Antisemitism har spridits av UNRWA-skolor på tok för länge.

Således är en två månader lång FN-debatt om UNRWA:s grundprinciper innan UNRWA-mandatet förnyas ett sunt initiativ av FN:s generalförsamling.


David Bedein är direktör, Israel Resource News Agency på The Center for Near East Policy Research.
Research av Dr. Arnon Groiss.