תיעוד: השפעתה של ההסתה במערכת החינוך של אונר”א והרש”פ

Click here: https://cdn.ch20-cdnwiz.com/ch20/player.php?clipid=0_89lfb3z9&autoplay=true&automute=false