Daily Archives: January 28, 2023

Avslöjande kartor: Den palestinska visionen som lärs ut i UNRWA:s skolor

  Den aktuella efterforskningen handlar om cirka 115 kartor som förekommer i den senaste upplagan av skolböcker utgivna av den palestinska myndigheten 2020 och som används i UNRWA:s skolor. Dess källmaterial omfattade 125 böcker av...