unrwa-kids

  • Vi filmar PA & UNRWAs skolor där barnen indoktrineras till våld.
  • Vi hyr professionella översätta för att avslöja de arabiska skolböcker som är full av uppmaning till krig.* Vi exponerar terroristers närvaro och vapenträning i dessa skolor.
  • Vi skickar experter för att informera lagstiftare i lagstiftande organ som finansierar detta.

Bli medlem i The Center for Near East Policy Research under det nya året ..

www.israelbehindthenews.com