Jerusalem, November  10, 2016

Till den det berör.

Jag vill berömma  Center for Near East Policy Research och dess chef, David Bedein, för den effektiva undersökande forskning om israelisk-palestinska relationer, med särskild betoning på frågor som berör utbildning inom den palestinska myndigheten och genomförandet av FN: s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA).

Frågan om utbildning är en alltför ofta försummad aspekt i konflikten mellan Israel och Palestina. Genom en beräknad kampanj med indoktrinering, desinformation och uppvigling, har den palestinska myndigheten förgiftat sinnen i generationer på palestinska ungdomar, vilket ställer enorma utmaningar för möjligheterna att nå samexistens mellan de israeliska och palestinska samhällen.

UNRWA har, genom att inpränta “rätten att återvända” som en högt värderad livssyn bland de palestinska studenter i sina skolor och de som bor i sina läger, bidragit till en fortsättning av konflikten och en fördjupning av palestinsk fientlighet mot Israel.

Centrum for Near East Policy Research har varit flitig i undersökning av dessa skadliga metoder och fört fram detta för uppmärksamhet hos beslutsfattare i västvärlden. På så sätt har man gett ett viktigt bidrag till att reformera utbildning som är avgörande för hoppfull förutsättning för fred.