אי הכרה בקיומה של מדינת ישראל: מפה מדינית של המולדת הערבית, המופיעה בספרי הלימוד החדשים של
הרשות הפלסטינית שיצאו לאור ב-2017 .במפה מופיעים שמות המדינות השונות, כולל פלסטין. למדינת ישראל
אין זכר במפה (לימודי חברה, כתה ה’, חלק א’ (2017 (עמ’ 22.(
מבוא
לפניכם מחקר מקיף אודות ההתייחסות ליהודים, ישראל ולשלום בספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית.
המחקר מכסה ספרי לימוד של הרשות הפלסטינית, שיצאו בארבע השנים האחרונות (תהליך הוצאת
ספרים חדשים ע”י הרשות עדיין לא הושלם
המחקר נכתב ע”י ד”ר ארנון גרויס וד”ר רוני שקד ממכון טרומן באוניברסיטה העברית. הוא בוצע
בהזמנת המרכז למחקר מדיניות המזרח הקרוב ולאחרונה יצא לאור בשפה העברית כפרסום משותף של
המרכז למחקר מדיניות המזרח הקרוב ומרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים (בס”א) באוניברסיטת בר
אילן.
המחקר התאפשר הודות למענק שהתקבל ממרכז ויזנטל (Center Wiesenthal. (

ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית:
ההתייחסות ליהודים, לישראל ולשלום
2017 בדצמבר 26

ממצאי המחקר מצביעים, כי ניתן לסכם את התייחסות ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית לישראל,
ליהודים ולשלום בשלושה עיקרי יסוד: דה-לגיטימציה, דמוניזציה ואינדוקרטרינציה למאבק אלים ללא כל
קריאה לשלום לדו-קיום ולשלום עם השכן הישראלי. על בסיס עיקרי יסוד אלו נבנה הנרטיב הפלסטיני המציג
את הסכסוך הפלסטיני-ישראלי בצורה מעוותת מהבחינה ההיסטורית ואינו מותיר תקווה לסיומו בדו-קיום
בשלום בין שני הצדדים המעורבים בו.
ממצאים אלו תואמים מחקרים נוספים אודות ספר הלימוד הפלסטינים, שנעשו בעשור האחרון (חלקם
מצאו ביטוי בפרסומי מרכז המידע למודיעין ולטרור). מחקרים אלו שבו והצביעו על העויינות כלפי ישראל
המוטמעת במערכת החינוך הפלסטינית, שהינה פועל יוצא מהאתוס הפלסטיני, שעל ברכיו התחנכו דורות
רבים של פלסטינים, כולל הדור הנוכחי. אתוס זה המוטמע היטב בקרב הדור הצעיר הפלסטיני מוביל
לתרבות של שנאה כלפי מדינת ישראל והעם היהודי ומתדלק את הטרור, האלימות וההסתה כלפי ישראל .
בברכה
ד”ר (אל”מ) ראובן ארליך
מנהל מרכז המידע
למודיעין ולטרור