Den senaste veckan samlades det globala forumet mot antisemitism i Jerusalem och av någon anledning ansågs det inte lämpligt att varken undersöka eller ens nämna UNRWA, FN: s hjälporganisation, som ingjuter antisemitism genom hjärntvätt hos flyktingarna och deras efterkommande från kriget 1948; i Syrien, Libanon, Jordanien, Judéen, Samaria, Jerusalem och Gaza. På de sistnämnda två områdena bär dessa ansvaret för utbildningen till en fjärdedel av den palestinska elevkåren, med över 320 000 studenter på cirka 370 skolor.

Som självpåtagen policy använder UNRWA läroböcker i sina skolor från värdlandet i de olika ämnen som undervisningen gäller. Det ger upphov till ett allvarligt etiskt problem, eftersom dessa böcker innehåller grova anti-israeliska, anti-sionistiska och till och med antisemitiska uttryck som tydligt motsätter sig UNRWA: s antagna neutrala och fredsorienterade karaktär som en FN-organisation.

Antisemitism i den arabiska världen är en betydande grundorsak till den nuvarande konflikten, dess rötter kan spåras till perioder från lång tid tillbaka. Det existerar i de flesta arabiska skolböckers läroplan. Detta är också fallet i de palestinska skolböckerna, men i mindre utsträckning jämförande med dem i Syrien, Saudiarabien och Egypten. Det beror förmodligen på att den palestinska handbokens publiceringsverksamhet delvis finansierades av västerländska givarstater.

Detta antagande bekräftas genom en händelse som ägde rum 2004 när den palestinska myndigheten (PA) utfärdade en skolbok i historia för årskurs 10 där ”De äldstes protokoll i Zion” beskrev den konfidentiella resolutionen från den första sionistiska kongressen, som hölls i Basel , Schweiz, år 1897. Efter en rapport från författaren om detta dokument 2005 blev vår byrå kontaktad av den belgiska ambassaden i Tel Aviv med begäran att få den relevanta arabiska sidan tillsammans med en engelsk översättning. Några månader senare utfärdade PA en ny version av boken där den nämnda beskrivningen uteslutits.

Eftersom UNRWA använder PA-skolböckerna utan kontroll eller krav på ändringar, blir UNRWA fullständigt allierad med anti-israelisk och även antisemitisk indoktrinering. Antisemitiska uttryck i sådana skolböcker har funnits i UNRWA i sju decennier, främst inom området gällande konflikten, men också i den religiösa undervisningen.