Seminariet i riksdagen leddes av Likud-partiets Sharren Haskel, en av de yngsta ledamöterna i det israeliska parlamentet, knesset. Hon hade inbjudits av Magnus Oscarsson (KD), medlem i riksdagens Svensk-Israeliska vänskapsförening.

Som ordförande för knessets Lobby-grupp för reform av UNRWA driver Sharren Haskel på för en förändring av FN-organet som inrättades av FN:s generalförsamling 1949, och som förser palestinska flyktingar och deras ättlingar med bland annat hälsovård och utbildning.

Tillsammans med David Bedein, från organisationen UNRWA Reform Initiative, och Arnon Groiss, som granskat en lång rad palestinska skolböcker, uppmanade hon Sverige att avkräva UNRWA ökad transparens och kontroll över hur biståndsgivarnas pengar används.

Förra året bidrog Sverige med närmare 62 miljoner dollar till UNRWA, som Sharren Haskel menar håller kvar drygt 5 miljoner människor i flyktingskap och bidrar till uppvigling och Israel-hat genom sina skolor.

– Om man menar allvar med att folken ska leva sida vid sida så bör man främja förståelse för varandra och varandras arv. Men i sina skolböcker förnekar palestinierna judarnas historiska arv och koppling till Israel, sade hon.

Arnon Groiss berättade att han med början år 2000 studerat både palestinska och israeliska skolböcker för att se hur man beskriver “den andre”. Förra året publicerade han en genomgång av drygt 200 palestinska böcker, varav många tryckta de senaste två åren. Han menar att de vittnar om en omfattande delegitimering och demonisering av Israel, liksom om uppvigling till våld och glorifiering av terrorister.

– Av text och kartor i böckerna framgår att judarna inte ses som legitima invånare i någon del av Israel. Israel nämns aldrig vid namn utan som “sionistiska ockupanter”, sade han vid mötet i Sveriges riksdag.

– Judar demoniseras dessutom både i den pågående konflikten och i religiöst hänseende. De beskrivs som motståndare till profeten Muhammed, vilket automatiskt placerar dem på den onda sidan.

Det som skett i de senaste årens läromedel, sade Arnon Groiss, är att den anti-Israeliska indoktrineringen vävts in också i ämnen som matematik, kemi och fysik.

Enligt UNRWA används inte flertalet av de böcker som undersökts av Arnon Groiss i organisationens skolor. Bland annat, skriver man på sin hemsida, har en del av de senaste böckerna bara använts på försök och sedan fasats ut.

Dock fanns det “ett fåtal fall” där även UNRWA menade att det fanns problem, och där lärarna fått “kompletterande material” för bruk i klassrummen.

Christopher Gunness, talesperson för UNRWA, avfärdar även den film som David Bedein visade delar av i riksdagen, och där palestinska ungdomar som uppges gå i UNRWA:s skolor uttrycker sig påfallande hatiskt om Israel.

– Jag har tittat igen alla dessa filmer och kan konstatera att det inte finns något bevis för att de här barnen skulle gå på UNRWA:s skolor, säger Christopher Gunness till Världen idag.

– UNRWA är ansvarigt för att dess inrättningar och anställda är neutrala. Men här går en politiskt motiverad aktivist runt i ett område som stått under utländsk militär ockupation i mer än 50 år och ställer ledande frågor till barn på gatorna. Det är inte konstigt om det ger en förvriden bild.