Under den senaste månaden meddelade medlemmarna i underutskottet i Mellanösterns parlament att humanitärt bistånd inte når den palestinska befolkningen, särskilt i Gaza.

Centret för politik för näringspolitisk forskning, CFNEPR, kontaktade de 44 länder som donerar humanitärt bistånd till den palestinska befolkningen i Gaza genom UNRWA, FN: s hjälporganisation, för att avgöra om någon givarnation hade skurit ner på sina donationer till palestinierna i Gaza. 75% av Gazas befolkning bor i UNRWA-anläggningar.

Med undantag för USA, som har skurit ned 20% av sina donationer till UNRWA, svarade varje enskild diplomatisk legering som donerar till UNRWA med all säkerhet att de inte minskar ett öre på sitt bistånd till UNRWA.

CFNEPR beräknar att UNRWA: s budget på 1,2 miljarder dollar har inflöde från givare till de fem miljoner människor som utnyttjar UNRWA: s hälso-, utbildning och välfärdsprogram, i Gaza, Jerusalem, Judeen, Samaria, Libanon, Jordanien och Syrien.

Detta är fördelningen av donations fonder till UNRWA under det gångna året:
https://www.unrwa.org/sites/default/files/overalldonor_ranking.pdf

Trots försäkringar om fortsatt kassaflöde tillkännager UNRWA emellertid fortfarande till media att det är brist på resurser som tillhandahåller grundläggande tjänster.

UNRWA-medierådgivaren Adnan Abu Hasna förklarade att UNRWA saknar grundläggande livsmedelsprodukter och att Gazas folk “inte har något att förlora” och tillägger att “vi vet ännu inte om skolan kommer att kunna öppnas under det kommande året … Vi talar om 300 000 studenter som behöver gå till skolan. ” (1)

Varför hävdar UNRWA att de inte har några medel till humanitära behov?

Svaret kan ligga hos Hamas, terrorgruppen som nu tar kredit för att bomba civila samhällen, och som har kontrollerat arbetarrörelsen och lärarorganisationen UNRWA i Gaza sedan 1999.

Förra veckan lanserade Hamas ett massivt militärt utbildningsprogram för UNRWA-studenter som inleddes den 14 juli. (2)

Platsen för Hamas militära utbildningsprogram för UNRWA-eleverna ligger längs Gaza-gränsen och utsätter UNRWA-elever för fara, i strid med fördrag som skyddar barnets rättigheter.

I 2015-filmen, ” Children’s Army of Hamas” (3) berömde en Hamas-kabinettmedlem samarbetet med UNRWA i 2015 års militära utbildningsprogram för Hamas, som kan ses 5:40 minuter in i filmen.

Militärutbildningen för UNRWA-eleverna fortsätter fram till början av skolåret i slutet av augusti, och kommer att omfatta 120 000 barn från UNRWA-skolorna.

Frågor till alla UNRWA-finansiärer (4):

1. Kommer Sverige att verifiera om bidrag till UNRWA avsätts till vapenutbildningen för UNRWA-elever?

2. Är det lämpligt för en FN-byrå att tillåta Hamas personal på lönelistan?

3. Är det lämpligt för ett FN-organ att hålla paramilitära övningar i FN-skolor?


(1) https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5310037,00.html
(2) https://www.terrorism-info. org.il/en/hamas-announced-opening-summer-camps-children-adolescents-gaza-strip-year-summer-camps-inspired-return-marches-include-military-training-every/
(3) https://www.youtube.com/watch?v=iO4UKXmr8zk
(4) Funders of UNRWA: https://tinyurl.com/ycps9ssh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous articleWeekly Commentary: Breaking The Budget For Interceptors Can’t Offset “Quiet For Quiet” Gaza Missile Gains
Next articleבהלת השווא של ישראל מפני קיצוץ באונר”א
David Bedein is an MSW community organizer and an investigative journalist.   In 1987, Bedein established the Israel Resource News Agency at Beit Agron to accompany foreign journalists in their coverage of Israel, to balance the media lobbies established by the PLO and their allies.   Mr. Bedein has reported for news outlets such as CNN Radio, Makor Rishon, Philadelphia Inquirer, Los Angeles Times, BBC and The Jerusalem Post, For four years, Mr. Bedein acted as the Middle East correspondent for The Philadelphia Bulletin, writing 1,062 articles until the newspaper ceased operation in 2010. Bedein has covered breaking Middle East negotiations in Oslo, Ottawa, Shepherdstown, The Wye Plantation, Annapolis, Geneva, Nicosia, Washington, D.C., London, Bonn, and Vienna. Bedein has overseen investigative studies of the Palestinian Authority, the Expulsion Process from Gush Katif and Samaria, The Peres Center for Peace, Peace Now, The International Center for Economic Cooperation of Yossi Beilin, the ISM, Adalah, and the New Israel Fund.   Since 2005, Bedein has also served as Director of the Center for Near East Policy Research.   A focus of the center's investigations is The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). In that context, Bedein authored Roadblock to Peace: How the UN Perpetuates the Arab-Israeli Conflict - UNRWA Policies Reconsidered, which caps Bedein's 28 years of investigations of UNRWA. The Center for Near East Policy Research has been instrumental in reaching elected officials, decision makers and journalists, commissioning studies, reports, news stories and films. In 2009, the center began decided to produce short movies, in addition to monographs, to film every aspect of UNRWA education in a clear and cogent fashion.   The center has so far produced seven short documentary pieces n UNRWA which have received international acclaim and recognition, showing how which UNRWA promotes anti-Semitism and incitement to violence in their education'   In sum, Bedein has pioneered The UNRWA Reform Initiative, a strategy which calls for donor nations to insist on reasonable reforms of UNRWA. Bedein and his team of experts provide timely briefings to members to legislative bodies world wide, bringing the results of his investigations to donor nations, while demanding reforms based on transparency, refugee resettlement and the demand that terrorists be removed from the UNRWA schools and UNRWA payroll.   Bedein's work can be found at: www.IsraelBehindTheNews.com and www.cfnepr.com. A new site,unrwa-monitor.com, will be launched very soon.