Daily Archives: October 26, 2018

Terror of Return – 3 minute version

The terror of return - 3min from David Bedein on Vimeo.

במימון אונר”א: תלמידי בית ספר בעזה נשלחים לגדר

"אנחנו משתתפים בהפגנות על הגדר כדי להגן על אדמתנו. כדי להפחיד את היהודים, שיברחו. להרוג יהודים", אומר נער צעיר למצלמה. "בכוח, בנשק, בפיגועים, אנחנו רוצים לחזור", מוסיף אחר. "פלסטין שייכת למוסלמים ולא לכופרים", מסביר...