USA: s president, Donald Trump, uppmanar passionerat förnyelsen av fredsförhandlingar mellan Israel och den palestinska myndigheten. I det här sammanhanget förbereder president Trump sig för att släppa “århundradets fredsavtal ” efter det israeliska valet den 7 april.

Den palestinska myndighetens ledare, Mahmoud Abbas, har redan avfärdat Trumps plan som “sekelskiftets örfil” och avvisat allt innan avtalet ens har blivit presenterat.

Veteranobservatörer av Mellanösternpolitiken frågar nu: Vad finns det att förhandla om?

Låt oss börja från grunden. Den palestinska befrielseorganisationen har ännu inte ändrat de krav USA ställde då Oslo-avtalen genom PLO-ledare undertecknade på Vita huset gräsmattan tillsammans med Israels ledare för mer än 25 år sedan.

Avtalet författades i Oslo och krävde ömsesidigt erkännande mellan Israel och PLO.

Det innehöll att PLO skulle upphöra och avstå från terrorism, och att PA skulle upphäva PLO-förbundet, vilka kräver Israels förstörelse.

En vecka senare ratificerade israeliska Knesset överenskommelsen med en omröstning om 61 till 50, med 9 nedlagda röster.

Men den 6 oktober 1993 meddelade PLO: s ledare att de inte godkände Oslo-avtalet, eftersom det saknades kvorum.

Varför är detta viktigt?

Eftersom PLO inte ratificerat Oslo-avtalen och avstår från terrorism, definieras PLO fortfarande i israelisk och amerikansk lag som en terrororganisation. Det enligt både israelisk och amerikansk lag, men PLO blev inte avskräckt varken från de israeliska och amerikanska lagböckerna att vara “en terror enhet”.

Samtidigt förblir PLO: s andra konkreta åtagande på Vita huset gräsmatta obefintlig; att avbryta PLO-konventionen som kräver Israels utplåning.

Vid två tillfällen sammankallades det palestinska nationella rådet för att diskutera PLO-konventionen – den 24 april 1996 och den 14 december 1998, utan resultat.

Vad kan då vi förvänta oss av Trump “århundrades-avtal?” Ingen vet de exakta detaljerna i Mellanösterns fredsförslag som president Trump har i åtanke att avslöja efter det israeliska valet den 7 april.

Vad vi vet från källor i USA, från PLO och Israel, är att den palestinska myndigheten, som drivs av Palestina Liberation Organization, inte kommer att ersättas och därför kommer att få fortsätta att fungera som tidigare. PLO-politiken kommer att bestå.

Det vi också vet är att Trumps plan inte ger hopp om en förändring för de 5.000.000 ättlingar till arabiska flyktingar från kriget från 1948 som bor i de 59 “tillfälliga” UNRWA-flyktingläger där de levt de senaste 70 åren under illusionen av ” rätten att återvända ” till byar som förlorades 1948, även om de inte längre existerar.

Det vi vet är att Trump-planen inte introducerar ett utbildningsprogram för fred, inte heller ett krav att ersätta den nya PAs krigs läroplan i alla PA-skolor vilket förespråkar “återvändande med våld” i alla PA och UNRWAs skolor.

Den 25 februari 2019 rapporterade The Times of Israel att den amerikanska presidenten Donald Trumps ledande Mellanöstern rådgivare, svärson Jared Kushner, avslöjade att Trumps fredsplan kommer att ta itu med alla slutliga frågor, kräva ett förenat palestinskt ledarskap och ha en ” bred ekonomisk inverkan “för regionen.

Tiden har kommit för engagerade makter i USA: s Mellanösternpolitik att inse att det misstag som gjordes vid den 25-åriga fredsprocessen i Mellanöstern sedan Oslo avtalet var att för lite uppmärksamhet gjordes till nödvändig lagstiftning om utbildning för fred.

Utan fredsutbildning kan man inte ha en fredsprocess.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous articleUNRWA Has No Basis For Creating Generations of Palestinian Arab Refugees (Daled Amos)
Next articleWithout peace education, you can’t have a peace process
David Bedein is an MSW community organizer and an investigative journalist.   In 1987, Bedein established the Israel Resource News Agency at Beit Agron to accompany foreign journalists in their coverage of Israel, to balance the media lobbies established by the PLO and their allies.   Mr. Bedein has reported for news outlets such as CNN Radio, Makor Rishon, Philadelphia Inquirer, Los Angeles Times, BBC and The Jerusalem Post, For four years, Mr. Bedein acted as the Middle East correspondent for The Philadelphia Bulletin, writing 1,062 articles until the newspaper ceased operation in 2010. Bedein has covered breaking Middle East negotiations in Oslo, Ottawa, Shepherdstown, The Wye Plantation, Annapolis, Geneva, Nicosia, Washington, D.C., London, Bonn, and Vienna. Bedein has overseen investigative studies of the Palestinian Authority, the Expulsion Process from Gush Katif and Samaria, The Peres Center for Peace, Peace Now, The International Center for Economic Cooperation of Yossi Beilin, the ISM, Adalah, and the New Israel Fund.   Since 2005, Bedein has also served as Director of the Center for Near East Policy Research.   A focus of the center's investigations is The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). In that context, Bedein authored Roadblock to Peace: How the UN Perpetuates the Arab-Israeli Conflict - UNRWA Policies Reconsidered, which caps Bedein's 28 years of investigations of UNRWA. The Center for Near East Policy Research has been instrumental in reaching elected officials, decision makers and journalists, commissioning studies, reports, news stories and films. In 2009, the center began decided to produce short movies, in addition to monographs, to film every aspect of UNRWA education in a clear and cogent fashion.   The center has so far produced seven short documentary pieces n UNRWA which have received international acclaim and recognition, showing how which UNRWA promotes anti-Semitism and incitement to violence in their education'   In sum, Bedein has pioneered The UNRWA Reform Initiative, a strategy which calls for donor nations to insist on reasonable reforms of UNRWA. Bedein and his team of experts provide timely briefings to members to legislative bodies world wide, bringing the results of his investigations to donor nations, while demanding reforms based on transparency, refugee resettlement and the demand that terrorists be removed from the UNRWA schools and UNRWA payroll.   Bedein's work can be found at: www.IsraelBehindTheNews.com and www.cfnepr.com. A new site,unrwa-monitor.com, will be launched very soon.