Revisionsstyrelsens rapport till presidenten för FN: s generalförsamling den 24 juli 2019 avslöjade att UNRWA (FN: s hjälp- och arbetsbyrå för palestinska flyktingar) har ett budgetöverskott på totalt 105,01 miljoner dollar, som finansierar byråns kärnverksamhet. Det registrerar ett överskott på 100,38 miljoner dollar.

I rapporten konstaterades att överskottet “berodde på byråns ansträngningar att mobilisera resurser från olika givare”, samt en minskning av kostnader av “icke-kärnverksamhet.”

Andra viktiga granskningsresultat:

Finansförvaltningen:

Bland de frågor som revisorerna identifierade var skillnader mellan beloppet på försöksbalansen 31 december 2018 och kontanträkningen som utförts av revisionsnämnden.

Kapitalförvaltning:

Styrelsen gjorde en bedömning av inventeringen vid Jordaniens fältkontor lager och observerade att informationen som registrerats i UNRWA-systemet inte representerade det fysiska lagret i inventariet. I upptäckten fanns en svaghet i fullständighet och noggrannheten vid ekonomiska händelser, i strid med bestämmelserna i det konceptuella ramverket för allmän finansiell rapportering av offentliga sektorer.

Personalhantering:

Närvaroformulär som anställda skulle använda för att registrera sin dagliga närvaro fanns inte tillgängligt i alla UNRWA-avdelningar. Vidare informerade avdelningen för Institutionen Personalresurser vid FN: s högkvarter revisionsnämnden att registrering av närvaron vid byrån “inte var obligatorisk”.

Även om Libanons fältkontor hade ett register över personalens månatliga närvaro utarbetat av en högre tjänsteman, så var så inte fallet för fältkontor i Jordanien och Västbanken, vilka endast hade signerade kalkylblad “som en säkerhet” för personalens närvaro. Västbankens fältkontor uppgav till exempel att var och en av dess avdelningar bestämmer sin egen metod för registrering av personal – om den existerade!

Denna situation strider mot bestämmelserna i FN: s personaldirektiv (nr A / 1 / Rev.1 / Amend.1), som fastställer hur deltagande ska registreras. Revisionsstyrelsen ansåg att bristen på en tillförlitlig och konsekvent kontrollmekanism som möjliggör verifiering av överensstämmelse av fastställd arbetstid, hindrar kontroll av arbetstider som fastställts enligt personalregel.

Omvänt, en handlingsplan som objektivt registrerar daglig närvaro gör det möjligt att kontrollera efterlevnad av överensstämmelse, av arbetstider och scheman och att hålla ett register över frånvaro.

Upphandling och kontrakthantering:

Efter att ha kontrollerat listan över leverantörer som identifierats vara icke berättigad för engagemang i FN: s globala marknad samt listan över leverantörer som identifierats ha tagits bort från UNRWA-leverantörslistan på grund av “dåligt utförande” och jämfört dessa listor med listan över leverantörer som tilldelats kontrakt av UNRWA mellan januari och oktober 2018, observerades att en oberättigad leverantör, ”United Electronic”, hade valts av byrån i strid med upphandlingsmanualen. Säljaren hade förklarats icke berättigad i FN (United Nations Global Marketplace) sedan 20 maj 2008, och dess status under “Leverantörens databas ” i REACH-systemet har listats som “spärrad” sedan 30 oktober 2017. Grunden för blockaden berodde på att det inkluderades på sanktionslistan som utfärdades i september 2017. UNRWA skapade ändå en ny “mikroköpsorder” för leverantören den 28 maj 2018.

Revisionsstyrelsen inkluderade en lista med rekommendationer i sin ”finansiella och granskade av finansiella rapporter”, men noterade också att ”av de 54 utestående förordanden från föregående årsrevision har endast 32 genomförts fullt ut av UNRWA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous articleUN Agency for Palestinians in Crisis as Chief Quits
Next articleObligatoriska ändringar som behövs i skolböcker från den palestinska myndigheten använda av UNRWA
David Bedein is an MSW community organizer and an investigative journalist.   In 1987, Bedein established the Israel Resource News Agency at Beit Agron to accompany foreign journalists in their coverage of Israel, to balance the media lobbies established by the PLO and their allies.   Mr. Bedein has reported for news outlets such as CNN Radio, Makor Rishon, Philadelphia Inquirer, Los Angeles Times, BBC and The Jerusalem Post, For four years, Mr. Bedein acted as the Middle East correspondent for The Philadelphia Bulletin, writing 1,062 articles until the newspaper ceased operation in 2010. Bedein has covered breaking Middle East negotiations in Oslo, Ottawa, Shepherdstown, The Wye Plantation, Annapolis, Geneva, Nicosia, Washington, D.C., London, Bonn, and Vienna. Bedein has overseen investigative studies of the Palestinian Authority, the Expulsion Process from Gush Katif and Samaria, The Peres Center for Peace, Peace Now, The International Center for Economic Cooperation of Yossi Beilin, the ISM, Adalah, and the New Israel Fund.   Since 2005, Bedein has also served as Director of the Center for Near East Policy Research.   A focus of the center's investigations is The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). In that context, Bedein authored Roadblock to Peace: How the UN Perpetuates the Arab-Israeli Conflict - UNRWA Policies Reconsidered, which caps Bedein's 28 years of investigations of UNRWA. The Center for Near East Policy Research has been instrumental in reaching elected officials, decision makers and journalists, commissioning studies, reports, news stories and films. In 2009, the center began decided to produce short movies, in addition to monographs, to film every aspect of UNRWA education in a clear and cogent fashion.   The center has so far produced seven short documentary pieces n UNRWA which have received international acclaim and recognition, showing how which UNRWA promotes anti-Semitism and incitement to violence in their education'   In sum, Bedein has pioneered The UNRWA Reform Initiative, a strategy which calls for donor nations to insist on reasonable reforms of UNRWA. Bedein and his team of experts provide timely briefings to members to legislative bodies world wide, bringing the results of his investigations to donor nations, while demanding reforms based on transparency, refugee resettlement and the demand that terrorists be removed from the UNRWA schools and UNRWA payroll.   Bedein's work can be found at: www.IsraelBehindTheNews.com and www.cfnepr.com. A new site,unrwa-monitor.com, will be launched very soon.