הרש”פ מכנה עצמה “מדינת פלסטין” ורואה את עצמה כמדינה לכל דבר הנתונה לכיבוש
זר שגבולותיו אינם מתוחמים בקווי 67. השם “מדינת פלסטין”, ולא “הרשות
הפלסטינית”, מופיע על עטיפות ספרי הלימוד. בדוגמה שכאן – עטיפת ספר לימוד
ערבית לכתה ח’, חלק א’, משנת 2020 – מופיע סמל הרש”פ ומתחתיו הכיתוב:
“מדינת פלסטין
משרד החינוך והחינוך הגבוה”
(מסומן בעיגול אדום מימין למעלה)