Vid en tidpunkt då UNRWA-utbildning diskuteras allmänt har Bedein Center for Near East Policy Research genom Dr. Arnon Groiss * sammanfattat sin 20-åriga studie av alla 1000 skolböcker som den palestinska myndigheten använt under ledning av Palestina Liberation Organization, och levererar till UNRWA som läroböcker för deras skolor i Judéen, Samarien, Östra Jerusalem och Gaza.

Dr. Groiss slutsatser:

FN: s hjälporganisation för de palestinska flyktingarna från kriget 1948 och deras ättlingar tillhandahåller utbildning till skolbarnen av befolkningen i Syrien, Libanon, Jordanien, Västbanken, Östra Jerusalem och Gazaremsan. De tre sistnämnda regionerna driver 274 skolor i Gaza med nära 280 000 elever och 96 skolor på Västbanken (inklusive 2 i östra Jerusalem) med cirka 47 000 elever i årskurs 1-9 (liksom klass 10 i vissa av dess skolor), det vill säga ungefär en fjärdedel av den palestinska studentkåren i dessa områden. I UNRWA:s skolor används läroböcker som tillhandahålls av den palestinska myndigheten, vilka strider mot FN-värderingar och UNRWA:s åtagande; en neutral och fredlig lösning av den palestinsk-israeliska konflikten, enligt FN: s resolutioner.

PA-böckerna de-legitimerar existensen av staten Israel som en fullständig medlemsstat i FN. Böckerna ersätter både i text och på kartor Israel med Palestina, som den suveräna staten i regionen, och definierar dess territorium före 1967 som “de palestinska ockuperade territorierna 1948” och hänvisar till det som “den sionistiska ockupationen” snarare än med sitt namn. De av-legitimerar också närvaron i landet av 6,5 miljoner judiska medborgare, vars historia, heliga platser och deras städer förnekas – inklusive Tel Aviv – som är frånvarande på alla kartor eller istället fått arabiska namn. Israels lands språk – hebreiska – är raderats från historiska dokument.

Skolböckerna som används av UNRWA demoniserar judarna som källan till allt ont och beskrivs som islams fiender.

Ingen fredlig lösning på konflikten förespråkas. I stället beskriver de palestinska skolböckerna som används i UNRWA-skolor en våldsam befrielsekamp (som inte är begränsad till 1967-linjer.)

Denna kamp har en religiös karaktär genom att använda de traditionella islamiska idealen om Jihad, martyrskap och terror. Den dödliga attacken på en israelisk civil buss, där mer än trettio personer mördades 1978 görs till en central del av den kampen.

“Rätten till återvändande” är en del av den våldsamma kampen.

Genom att lära ut sådant material förråder UNRWA sin skyldighet under FN:s värderingar gentemot de palestinska barn och ungdomars säkerhet och välbefinnande genom att förbereda barnen för krig mot sina grannar.

Denna typ av “utbildning” bör upphöra och givarnationerna förväntas agera därefter!

 

Följande är exempel från flera läroböcker använda i UNRWA:

  1. “[Lektion] 2: Palestina är arabiskt och muslimskt”

Lektionen presenterar en karta med titeln “Karta över det arabiska hemlandet” där hela landet är målat rött med namnet “Palestina” bredvid den och den palestinska flaggan ritats ovan.

(”National and Social Upbringing”, årskurs 4, del 1 (2020) s.8)

 

  1. Judar demoniseras som otrogna och som djävulens medhjälpare:

”Var är ryttarna [som skall rida] till Al-Aqsa [moskén] för att befria den från otrohetens grepp, från djävulens medhjälpare? ”

(Arabic Language, årskurs 7, Part 1 (2020) p. 67)

  1. Det finns inget utrymme för Israel i det fria Palestina: “BEFRIA PALESTINA”

(Sciences and Life, årskurs 3, Part 1 (2020) p. 65)

  1. Terror är en del av befrielsekampen. Nedan följer första sidan i en 4-sidig lektion som upphöjer den kvinnliga ledaren för terrorattacken mot en civil buss på Israels kustvägen där mer än trettio israeler – män, kvinnor och barn mördades 1978:

Framför texten: “Dalal al-Mughrabi ([av] skrivteamet),

Vår palestinska historia är fylld med många namn på martyrer som har gett sin själ som offer för hemlandet. Bland dem [är] martyren Dalal al-Mughrabi som genom sin kamp har illustrerat en bild av utmanande mod som har gjort hennes minne evigt i våra hjärtan och sinnen. Texten framför oss talar om en aspekt av hennes väg i kampen. ”

(“Arabic Language”, årskurs 5, Part 2 (2020) p. 51)

* Dr. Arnon Groiss är expert på Mellanösternfrågor och har tagit sin doktorsexamen från Princeton University’s Department of Near Eastern Studies. Han är också en pensionerad journalist som har arbetat i nära 40 år på ”Voice of Israel” – en arabisk radio, där han fick ytterligare erfarenhet inom området. Sedan 2000 har han studerat attityden till den “andra” och budskap om fred i olika läroplaner i Mellanöstern, särskilt den palestinska. Han har sammanställt flera rapporter som behandlar denna fråga efter att ha granskat över tusen skolböcker och lärarhandböcker.  Dr. Groiss har presenterat sina slutsatser för beslutsfattare vid Förenta nationerna, USA: s kongress, Europaparlamentet, Brittiska underhuset, det franska Assemblée nationale, de kanadensiska och den israeliska Knesset och svenska riksdagen, samt för människor i pressen och i olika forskningsinstitutioner.