1. Avbryt läroplanen i UNRWA som innehåller principer om Jihad, martyrskap och en “återvändanderätt” med vapen. Alla FN:s skolor ska främja mottot “Fred börjar här.”
  2. Avbryt arbetet med paramilitär utbildning i alla UNRWA:s skolor. UNRWA bör visa engagemang för FN:s principer för ”fredsutbildning”. Det är en absurditet att UNRWA, en FN-byrå med ett engagemang för ”fredsutbildning”, tillåts ha vapenträning och missilskjutningar i anslutning till sina lokaler.
  3. Insistera att UNRWA avskedar anställda som är anslutna till Hamas, i enlighet med de lagar i västerländska nationer som förbjuder bistånd till organ som har anställda som är medlemmar i en terroristorganisation.
  4. Insistera på att UNRWA säger upp sitt samarbete med Mohammad Assaf, vilken är en förespråkare av krig och sjunger sånger som uppmuntrar till våld.
  5. Be om en granskning av de donationer som går till UNRWA. Detta skulle ta itu med rapporter om bortkastade resurser, dubbla tjänster och avlöningar samt avslöja ett flöde av kontanter till de terrorgrupper som fått kontroll över UNRWA.
  6. Främja vidarebosättning av de arabiska flyktingar som har tillbringat sju decennier i flyktingläger och fortfarande har flyktingstatus. Dessa lärs idag att de har “rätten att återvända” till arabiska byar som fanns före 1948. Introducera UNHCR standarder för UNRWA.