67 donationsländer till UNRWA kommer att samlas i Bryssel nästa vecka. Där kommer de att arbeta tillsammans för en konstruktiv framtid för de ättlingar till arabiska flyktingar från 1948 som idag utnyttjar UNRWA:s tjänster. Det handlar om nu 5,3 miljoner människor som i 59 flyktingläger behöver nå en lämplig humanitär lösning på en svår situation. Bara omkring 20 000 av flyktingarna från 1948 är fortfarande i livet, men deras ättlingar kallar sig fortfarande “flyktingar” tre och fyra generationer senare. Den internationella givarkonferensen planerar att ta itu med all UNRWA-politik.

Sverige var med donationer på 60 420 012 USD den 4:e största givaren till UNRWA förra året. Därför är Sveriges ledarskap och agerande nästa vecka viktig på konferensen. Vi önskar veta om de har följande UNRWA-politiska frågor på bordet:

Kommer det att insisteras på att UNRWA:s läroplan avbryts i FN:s skolor? Fram tills nu innehåller läroplanen principer om jihad, martyrskap och “rätt att återvända” med vapenmakt. UNRWA ursprungstanke under FN är att främja slogan “Fred börjar här”?

Kommer det att insisteras på att den paramilitära utbildningen upphör i alla UNRWA-skolor? Detta borde visa på engagemang för FN:s principer för “fredsutbildning”

Kommer givarna insistera på att UNRWA säger upp anställda som är anslutna till Hamas? Ienlighet med lagar i västerländska länder, är hjälp förbjudet till en byrå som anställer medlemmar i en terroristorganisation.

Kommer givarna insistera på att UNRWA säger upp sitt kontrakt med “ungdomsambassadören” Mohammad Assaf? Mohammad reser världen runt och uppmuntrar till våld. Skulle inte detta vara rätt tidpunkt för givarnationer att be UNRWA att säga upp ett kontrakt som förespråkar krig?

Kommer givarna att insistera på en revision av de givarmedel som går till UNRWA? Ett sådant krav skulle ta itu med omfattande dokumenterade rapporter som visar slöseri med resurser, dubbelutbetalningar för tjänster samt ett oönskat flödet av kontanter till de Gaza-baserade terrorgrupper som fått kontroll över UNRWA:s verksamhet under de senaste 18 åren.

Kommer givarna insistera på att UNRWA inför UNHCR-standarder för att främja
vidarebosättningen av arabiska “flyktingar” efter mer än 70 år? UNRWA:s nuvarande policy är att flyktingar har “rätten att återvända” till arabiska byar som fanns före 1948. Den policyn för vidarebosättning skulle i praktiken omintetgöra den judiska staten Israel.

Sara Lönnström
Föreningen Sweden UNRWA Reform https://swedenunrwareform.org/om/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous articleA UNRWA manterá sua nova política contra o incitamento?
Next articlePalestinian factions call for UNRWA support
David Bedein
David Bedein is an MSW community organizer and an investigative journalist.   In 1987, Bedein established the Israel Resource News Agency at Beit Agron to accompany foreign journalists in their coverage of Israel, to balance the media lobbies established by the PLO and their allies.   Mr. Bedein has reported for news outlets such as CNN Radio, Makor Rishon, Philadelphia Inquirer, Los Angeles Times, BBC and The Jerusalem Post, For four years, Mr. Bedein acted as the Middle East correspondent for The Philadelphia Bulletin, writing 1,062 articles until the newspaper ceased operation in 2010. Bedein has covered breaking Middle East negotiations in Oslo, Ottawa, Shepherdstown, The Wye Plantation, Annapolis, Geneva, Nicosia, Washington, D.C., London, Bonn, and Vienna. Bedein has overseen investigative studies of the Palestinian Authority, the Expulsion Process from Gush Katif and Samaria, The Peres Center for Peace, Peace Now, The International Center for Economic Cooperation of Yossi Beilin, the ISM, Adalah, and the New Israel Fund.   Since 2005, Bedein has also served as Director of the Center for Near East Policy Research.   A focus of the center's investigations is The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). In that context, Bedein authored Roadblock to Peace: How the UN Perpetuates the Arab-Israeli Conflict - UNRWA Policies Reconsidered, which caps Bedein's 28 years of investigations of UNRWA. The Center for Near East Policy Research has been instrumental in reaching elected officials, decision makers and journalists, commissioning studies, reports, news stories and films. In 2009, the center began decided to produce short movies, in addition to monographs, to film every aspect of UNRWA education in a clear and cogent fashion.   The center has so far produced seven short documentary pieces n UNRWA which have received international acclaim and recognition, showing how which UNRWA promotes anti-Semitism and incitement to violence in their education'   In sum, Bedein has pioneered The UNRWA Reform Initiative, a strategy which calls for donor nations to insist on reasonable reforms of UNRWA. Bedein and his team of experts provide timely briefings to members to legislative bodies world wide, bringing the results of his investigations to donor nations, while demanding reforms based on transparency, refugee resettlement and the demand that terrorists be removed from the UNRWA schools and UNRWA payroll.   Bedein's work can be found at: www.IsraelBehindTheNews.com and www.cfnepr.com. A new site,unrwa-monitor.com, will be launched very soon.