67 donationsländer till UNRWA kommer att samlas i Bryssel nästa vecka. Där kommer de att arbeta tillsammans för en konstruktiv framtid för de ättlingar till arabiska flyktingar från 1948 som idag utnyttjar UNRWA:s tjänster. Det handlar om nu 5,3 miljoner människor som i 59 flyktingläger behöver nå en lämplig humanitär lösning på en svår situation. Bara omkring 20 000 av flyktingarna från 1948 är fortfarande i livet, men deras ättlingar kallar sig fortfarande “flyktingar” tre och fyra generationer senare. Den internationella givarkonferensen planerar att ta itu med all UNRWA-politik.

Sverige var med donationer på 60 420 012 USD den 4:e största givaren till UNRWA förra året. Därför är Sveriges ledarskap och agerande nästa vecka viktig på konferensen. Vi önskar veta om de har följande UNRWA-politiska frågor på bordet:

• Kommer det att insisteras på att UNRWA:s läroplan avbryts i FN:s skolor? Fram tills nu innehåller läroplanen principer om jihad, martyrskap och “rätt att återvända” med vapenmakt. UNRWA ursprungstanke under FN är att främja slogan “Fred börjar här”?

• Kommer det att insisteras på att den paramilitära utbildningen upphör i alla UNRWA-skolor? Detta borde visa på engagemang för FN:s principer för “fredsutbildning”

• Kommer givarna insistera på att UNRWA säger upp anställda som är anslutna till Hamas? Ienlighet med lagar i västerländska länder, är hjälp förbjudet till en byrå som anställer medlemmar i en terroristorganisation.

• Kommer givarna insistera på att UNRWA säger upp sitt kontrakt med “ungdomsambassadören” Mohammad Assaf? Mohammad reser världen runt och uppmuntrar till våld. Skulle inte detta vara rätt tidpunkt för givarnationer att be UNRWA att säga upp ett kontrakt som förespråkar krig?

• Kommer givarna att insistera på en revision av de givarmedel som går till UNRWA? Ett sådant krav skulle ta itu med omfattande dokumenterade rapporter som visar slöseri med resurser, dubbelutbetalningar för tjänster samt ett oönskat flödet av kontanter till de Gaza-baserade terrorgrupper som fått kontroll över UNRWA:s verksamhet under de senaste 18 åren.

• Kommer givarna insistera på att UNRWA inför UNHCR-standarder för att främja
vidarebosättningen av arabiska “flyktingar” efter mer än 70 år? UNRWA:s nuvarande policy är att flyktingar har “rätten att återvända” till arabiska byar som fanns före 1948. Den policyn för vidarebosättning skulle i praktiken omintetgöra den judiska staten Israel.

David Bedein
Director Bedein Center for Near East Policy Research
Sara Lönnström
Föreningen Sweden UNRWA Reform https://swedenunrwareform.org/om/