Filmad från insidan vid sommarlägret som Hamas hade ansvar för för barn i UNRWA 2021.