Daily Archives: December 27, 2022

Brev till Sveriges utrikesutskott och dess intressen för fred i Mellanöstern.

Vi har fått höra anklagelser av journalister i Ramallah att USA har hållit tillbaka medel som tilldelats UNRWA under de senaste två åren. Men på grund av UNRWA:s vägran att följa USA- UNRWA överenskommelsen...