Vi har fått höra anklagelser av journalister i Ramallah att USA har hållit tillbaka medel som tilldelats UNRWA under de senaste två åren. Men på grund av UNRWA:s vägran att följa USA- UNRWA överenskommelsen har USA bromsat pengarna eftersom kravet var att UNRWA skulle förändra dess nuvarande läroplan. Läroplanen har varit, och är fortfarande,  baserad på indoktrineringen att nästa generation uppmanas att delta i ett krig för att utplåna den judiska staten. Denna indoktrinering hindrar i praktiken en fredlig tvåstatslösning.

UNRWA har inte uppfyllt sin del av US-UNRWA- överenskommelsen från den 14 juli 2021; ett skriftligt avtal som kräver att UNRWA tar bort all uppvigling från sitt skolsystem. 

Det var ett villkor för att få förnyade USA fonder, och stödet stoppades den 31 augusti 2018.

Här är USA:s och UNRWA-avtalet:

https://www.state.gov/2021-2022-u-s-unrwa-framework-for-cooperation/

Här är utdrag ur PA-läroplanen som nu används i UNRWA:s skolor:

https://www.terrorism-info.org.il/en/?s=GROISS

samt från 2022:

https://israelbehindthenews.com/wp-content/uploads/2022/05/Jews-in-Palestinian-Authority-Schoolbooks-in-UNRWA-Use.pdf

Avslöjande kartor: Den palestinska visionen som idag lärs ut i UNRWA:s skolor har synats i en aktuell forskning som täcker de cirka 115 kartor som förekommer i den senaste upplagan av skolböcker som gavs ut av den palestinska myndigheten. Dessa presenterar ett område utan någon judisk israelisk suveränitet. Dessa kartor används i UNRWA:s skolor. Dess källmaterial omfattade 125 böcker från årskurs 1-10:

 

https://israelbehindthenews.com/2022/09/24/revealing-maps-the-palestinian-vision-as-taught-in-unrwa-schools/

 

UNRWA:s talespersoner som vi har direktkontakt med, klargör att UNRWA inte kommer att ändra sin läroplan i Judéen, Samaria, Jerusalem och Gaza, som får material från det palestinska utbildningsministeriet. 

Vår byrå frågar nu omvärldens utrikesdepartement om dessa kommer att kräva en förändring av PA:s läroplan, eftersom dessa länder, inklusive Sverige, förespråkar en tvåstatslösning? 

 

När det gäller fortsatt förespråkande av våld har PA sedan länge en lag som innebär att alla som attackera eller mördar en jude ska få en lön för livet. Om mördaren dör under en mordhandling kommer mördarens familj att få lönen utbetalad.

Kommer Sverige att begära att PA upphäver sin lag om lön för dråp?

UNRWA-skolor i Jenin och i Gaza har, istället för fredliga humanitära anläggningar, blivit virtuella arsenaler. 

Kommer Sverige som donationsland till UNRWA nu att be om vapen- och ammunitionsinspektion av alla UNRWA:s anläggningar?

 

USA tog ett initiativ att införa ett konsulat för palestinska ärenden. Detta ligger inte i östra Jerusalem, vilket borde vara mera naturligt för ett konsulat på palestinskt område, utan det ligger mitt i hjärtat av Jerusalem på judiskt område på Agron Street. Representerar inte det ett hot mot Israels suveränitet över Jerusalem? 

Borde inte Sverige förmedla en stödjande attityd för israelisk suveränitet över judiska delen av Jerusalem?

 

Aktuella och brännande frågor av författaren och journalisten David Bedein.

https://israelbehindthenews.com/