Daily Archives: April 28, 2023

På grund av fortsatt dödlig hets tillåter USA:s kongressen inte UNRWA att använda sina...

Den här veckan märkte FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern att USA inte kommer att tillåta UNRWA att använda de 330 miljoner dollar som USA har allokerat till UNRWA i år. Plötsligt har...