PEACE WATCH functioned 1993- 2000, monitoring Oslo peace process implementation
PEACE WATCH documents relevant 2021: Oslo Process guides all middle east policies.


[ICO]NameLast modified
[PARENTDIR]Parent Directory 
[  ],רשימת חיילים אזרחים, פצועים בחלוקה לחודשים 87-94.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]20 מובדות של הרשפ לרבות 11 משרדים ממשלתיים פועלים בירושלים, זאת למרות האיסור מהסכמי אוסלו.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]6 מבוקשים המהווים גרעין מרכזי של עז אדים אל קסאם טרם נעצרו בידי הרשפ.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]1 מעקב מבט לשלום אחר אזכורי שמות קצינים בכירים במשטרה הפלסטינית פברואר 95.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]8 פיגועי התאבדות קטלניים בשנתיים האחרונות לא כולל היום פברואר 96.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]6 מבוקשים מהגרעין המרכזי של עזאדין אל קסאם 1996.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]אי מניעת הסתה ואף השתתפות פעילה בהסתה מצד בכירים ברשפ.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]אחד עשר מוסדות בירושלים קשורים לרשפ ספטמבר 95.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]אל מחוז שי, העברת חשודים מהרשפ לישראל. היועמש סולברג יוני 95.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]אנטישמיות ברשפ מאז הסכם וואי 98.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]בכיר פלסטיני - המלפ לא תתכנס לשנות את האמנה 98.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]בצדק לכבוד צחי הנגבי שר המשפטים. אי הגשת בקשת הסגרה לרשפ עבור מבוקש פלסטיני מרץ 98.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]גידול של 73% במספר הישראלים שנרצחו בפיגועי טרור בשנתיים שחלפו מאוסלו. ספטמבר 95.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]בקשות להעברת חשודים מהמועצה הלפסטינית לישראל.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]דוח מבט לשלום - הרשפ לא פירקה מנשקן 5 מיליציות חמושות בעזה והפרה בכך את הסכם קהיר יוני 95.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]דוח הכנסת רציחת סוחרי קרקעות 1997 דן נוה.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]דוח מבט לשלום - חינוך הציבור כנגד טרור על ידי ישראל והרשפ נוב 96.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]דוח עדכון על מצבה הכספי של הרשפ לקראת כינוס המדינות התורמות בפריז אפריל 95.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]דוח מבט לשלום חושף מחדלים חמורים במדיניות הענשת מחבלים בידי הרשפ.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]דוחות מבט לשלום.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]הארץ - 19 אני חמאס גויסו לשרותי הבטחון הפלסטינים.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]האמנה הלאומית הפלסטינית 1998.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]הבטחון הלאומי אלאמן אלוטני.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]הבטחון הלאומי אלאמן אלוטני 2.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]הודעה לעיתונות מאביב בושינסקי כי רוהמ הציג היום לקלינטון ועראפת רשימת הפרות פלסטיניות והפרת תנאים שפלסטינים מפרים למרות הסכם וואי.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]הודעת עראפת כי חוקי 67 נמצאים כעת בתוקף הינה הפרה בוטה של הסכם עזה יריחו ממספר בחינות מאי 94.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]היועמש - החלטה שלא להעמיד לדין 3 עצורים 97.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]החלטת כנסת גביית חובות של חייבים תושבי השטחים שבשליטת רשפ.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]הכרזה חד צדדית על מדינה פלסטינית תמוטט את הסכמי אוסלו ואת מזכר ווי ריבר עראפת מאיים להכריז על מדינה במאי 99.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]היועמש אל שר המשפטים בנדון הסכם רצועת עזה ויריחו 1995.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]המשך הפרת הסכם קהיר על ידי הרשפ.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]העברת חשודים מהרשפ לישראל בוב לנג מבט לשלום נוב 95.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]העמדות לדין וגזרי דין של בית הדין הפלסטיני העליון לבטחון המדינה.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]הערות שוליים מבט לשלום.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]העברה על פי הסכמי אוסלו במבט השוואתי הסגרה.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]הפרות סדר בטבלה 87-94.pdf09-Aug-2021 15:46
[  ]הפרות פלסטיניות של הסכם ביניים נוב 1996.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]הפיקוח על הנשק על ידי הרשפ דוח מיוחד של מבט לשלום יוני 95.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]הרשפ דחתה את כל 4 בקשות ההסגרה של חשודים במקרי רצח. יולי 95.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]הרשפ הפלסטינת עצרה 5 מתוך 13 המבוקשים שדרשה ישראל לעצור 2 מהם כבר נשפטו בעבר למאסר ממושך ושוחררו.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]הרשפ פתחה משרד חדש בירושלים בניגוד להסכמים עם ישראל יולי 95.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]התרחשויות מרכזיות בקרב על המוסדות הפלסטיניים בירושלים.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]חמישים ושלושה ישראלים נהרגו ב-8 פיגועים בירושלים מאז הסכם אוסלו.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]טבלה - פיגועים, תאריך, מקום, מבצעים, בקשה, תשובה, הערות.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]טבלה אלימות קשורה לפתח מאז חתימה על אוסלו 93-94.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]טבלה השוואתית של התחייבויות פלסטיניות בווי לעומת הצהרות מאז ההסכם.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]טבלה של אי היענות פלסטינית להתחייבויות מרכזיות.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]טבלת ישראלים הרוגים בשנים 91-94.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]טבלת פיגועים ונפגעים בשטחי פנים 67-87.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]טבלת מקרי יר 87-94.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]טבלת פיגועים ופחע 1995.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]טבלת פלסטינים הרוגים מידי כוחות בטחון 91-95.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]יותר מ150 חברי חמאס וחזע עובדים במשטרה פלסטינית.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]ירידה גדולה בנכונות המדינות התורמות לסייע לרשפ אפריל 96[.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]כינוס התורמות בבריסל מציין שלב נוסף בהדררותה הכלכלית של הרשפ.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]מבוקשי חמאס באיוש מאי 95.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]מבוקשים על השתתפות בבניית מטענים מכוניות תופת וביצועי פיגועי ירי.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]מבט לשלום - ישראל הגישה לרשפ 6 בקשות רשמיות להעברת 10 חשודים בפעילות טרור ואף אחת מהן לא נענתה בחיוב יוני 95.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]מבט לשלום הפרוצ עיקריות של הסכמי אוסלו עי ישראל.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]מבט לשלום ישמש כמשקיף רשמי בבחירות הפלסטיניות דצמבר 95 1.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]מבט לשלום ישמש כמשקיף רשמי בבחירות הפלסטיניות דצמבר 95.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]מבט לשלום לכבוד עוזר ליועץ משפטי לשר המשטרה. העברת חשודים בין ישראל לבין הרשפץ אוג 95.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]מבט לשלום מפרסם ניתוח הצעות שהוחלפו בין הרשפ והחמאס לנוסח ההסכם ביניהן דצמבר 95.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]מחמד דחלאן בראיון עם אלחאת אלג'דידה.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]מזכר ווי דוח מצב על יישומו נכון לאפריל 99 משרד החוץ.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]מעקב מבט לשלום אחר אזכורי שמות קצינים בכירים במשטרה הפלסטינית פברואר 95.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]משרד המשפטים - בקשות להעברת חשודים מהמועצה הפלסטינית לישראל.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]משרד המשפטים בקשות להעברת חדושים מהמועצה הפלסטינית לישראל רצח שמואל בן ברוך 1998.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]נאום עראפת בבית לחם-דהיישה אוקטובר 1996.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]נזקי הסגר הנוכחי מוערכים ביותר מ-300 מיליון דולר. 96.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]נרצחים פלס בידי פלס 92-94.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]סקירת 6 מנגנונים של המשטרה הפלסטינית הפועלים ביריחו ובגדה המערבית ומונים כ-5000 שוטרים. יולי 95.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]עדכון על בקשות הסגרה מישראל לרשפ.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]סמכויות הרשות ומס הכנסה.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]ערב החתימה על הסכם עזה יריחו - סיכום העמידה בהתחייבויות מהחתימה בוושינגטון ועד היום.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]פגישות וביקורי דיפלומטים באוריינט האוס במזרח ירושלים מנוב 93 ועד נוב 94.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]פקידים פלסטינים קיימו 80 פגישות דיפלומטיות באוריינט האוס מאז כינון הרשפ. 30 מדינות שלחו נציגים. מרץ 96.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]פרסום פנימי של הפתח - נוסח האמנה הלאומית הפלסטינית נשאר כפי שהוא ולא נערך בו שום שינוי. דבר זה גרם לו שיהיה בחזקת מוקפא ולא מבוטל.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]צווי הסגרה כנגד חשודים פלסטינים 98.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]צירוף חברי ניצי הפתח למשטרה הפלסטינאית הפרה של הסכם עזה יריחו מאי 94.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]צהל לבוב לנג - נתונים על פלסטינים שנהרגו מכוחות הבטחון 91-95.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]קריאת נתניהו יור הליכוד לרוהמ לתביעה מיידית להסגרת המחבלים וקודם כל אלו המשרתים במשטרה אוג 95הפלסטינית.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]ריכוז הפרות פלסטיניות דצמבר 94.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]רציחת פלסטינים עי פלסטינים 95.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]רשימה של 30 מחבלים מבוקשים שהרשפ מחויבת לעוצרם, 12 מחבלים משרתים כיום במשטרה הפלסטינית.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]קובץ 5 מוסף פרסומי מיוחד מעקב אחר הפרות ההסכם ינואר 98.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]רשימת ישראלים הרוגים ומבצעי הפיגועים בשנה לפני הסכם אוסלו 92-93.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]רשימת מבוקשים המשרתים בכוחות הביטחון הפלסטינים מאי 98.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]שלושה מוסדות הרשפ הצפויים להיסגר על ידי ישראל. אוג 95.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]שמות 3 משוחררי עסקת אל ג'באלי.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]תקציר התרחשויות בקרב על המוסדות הפלסטינים בירושלים. מתומצת מתוך דוח מבט לשלום.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]תמונת מצב העברת חשודים מהרשפ לישראל. מענה למכתב בוב לנג מבט לשלום יוני 95.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]תשובה לשאילתא 2062 חנן פורת מרץ 98.pdf09-Aug-2021 15:47
[  ]תשובה לשאילתא חכ חנן פורת 1998.pdf09-Aug-2021 15:47