הקדמה נייר זה מעדכן דו”ח קודם בכותרת “התפקיד החינוכי הבעייתי של אונר”א בסכסוך המזרח-תיכוני”. -, סקר את תרומתה של אונר”א להנצחת הסכסוך המזרח2017הדו”ח האמור, שיצא לאור בספטמבר תיכוני ע”י השימוש במשך עשרות שנים בספרי לימוד שמציגים כבלתי לגיטימי הן את קיומה של מדינת ישראל והן את עצם הימצאות אזרחיה היהודים בארץ, עושים דמוניזציה לישראל וליהודים בהקשרים שונים ומטיפים למאבק אלים נגדם במקום לשלום ולדו-קיום. הדו”ח הנ”ל כיסה את ארבע השנים .2017 – 2013 ספרי לימוד שהוצאו לאור בין השנים 150-האחרונות של פעילות אונר”א והסתמך על כ 2016 בפרוייקט חדש של הדפסת ספרי לימוד (וחלק מהספרים של 2016-בינתיים, החלה הרש”פ ב ). דוברי אונר”א טענו אז שהדו”ח הוא “בלתי מדוייק ומטעה” מאחר 2017-הודפסו מחדש עם שינויים ב שהוא כולל ספרי לימוד ישנים שכבר לא היו בשימוש בבתיה”ס של אונר”א בזמן שיצא לאור. הבעיה בטיעון הזה היא התעלמותו משיתוף הפעולה הפעיל של אונר”א עם האינדוקטרינציה המלחמתית של הרש”פ במשך השנים שקדמו ליוזמתה של האחרונה להדפיס את ספרי הלימוד מחדש. על כל פנים, וכדי לעמוד באתגר, הנייר הנוכחי כולל אך ורק ספרי לימוד הנמצאים בשימוש עכשווי בבתיה”ס של אונר”א. , דבר שיחייב עידכון נוסף של נייר זה 2018חלק מספרים אלה עתידים להיות מוחלפים בחדשים בינואר בקרוב.

1950- החלה את פעולתה ב – בא”י 1948 סוכנות הסעד והתעסוקה של האו”ם לפליטי מלחמת –אונר”א ומאז היא מקיימת נוכחות בסוריה, לבנון, ירדן ושטחי יו”ש (כולל מזרח-ירושלים שבשלטון ישראל) אשר פועל – )UNHCR הנציבות העליונה של האו”ם לפליטים ( –ועזה. שלא כארגון המקביל לה אונר”א הרחיבה את מעמד הפליט של הפליטים –במטרה ליישב מחדש את כל יתר הפליטים בעולם המקוריים באופן שנכללו בו צאצאיהם מזה ארבעה דורות עד כה, בעודה מחזיקה אותם במחנות זמניים בתנאים ירודים ומטפחת בהם את תקוות השווא שבבוא היום ישובו למקומות מגוריהם הקודמים בישראל , עבר היום מספרם של אלה המכונים פליטים 1948- אלף ב 700-. כך, מאוכלוסיה של כ1967שמלפני פלסטינים את החמישה מיליון.

מתוך 49.35% – דולר של ארה”ב 363,076,000 כמחצית מתקציבה הרגיל של אונר”א מוקדש לחינוך ( אונר”א מספקת גם שירותי בריאות וסעד. בשנת הלימודים 1.)2017- דולר של ארה”ב ב 735,748,000 – בתי”ס ביו”ש עם כ 96- ו 2 תלמידים, 271,216 בתי”ס ברצועת עזה ובהם 276 היא החזיקה 2017/18 כך שהיא אחראית על חינוכם של כרבע מתלמידי הרש”פ בכיתות א’ עד י’ (אונר”א 3 תלמידים, 50,000 אינה מפעילה בתי”ס תיכוניים בשטחי הרש”פ).