Precis som Norge så är Sveriges bidrag till UNRWA baserat på samma grund och bidrar idag med pengar till palestinska myndigheten direkt och indirekt genom detta som från start var ämnat som ”tillfälliga UNRWA!”

Det rör sig om skrämmande siffror som PA genom Abbas låter gå till terror ex löner. Under 2017, betalade den palestinska myndigheten ut 550 miljoner shekel (ca 1,2 miljarder kronor) till nuvarande och frigivna fångar. Familjer till döda eller skadade terrorists fick samtidigt 687 miljoner shekel (ca 1,6 miljarder kronor). Tillsammans utgör dessa belopp hela sju procent av den palestinska myndighetens hela budget.

Enligt uppgifter från den palestinska myndigheten, får en terrorist som dömts till mellan tre och fem års fängelse 2.000 shekel (ca 4.600 kronor) varje månad, medan den som dömts till mellan 20 och 35 års fängelse får 10.000 shekel (ca 23.000 kronor) i månaden under resten av sitt liv.

En gift terrorist får ytterligare 300 shekel (ca 700 kronor) i månaden, och om han eller hon har barn utbetalas en extra summa om 50 shekel (drygt 100 kronor) per barn. Terrorister som är bosatta i Jerusalem får dessutom ett påslag på 300 shekel (ca 700 kronor) i månaden, och om vederbörande har israeliskt medborgarskap blir det ytterligare 500 shekel (ca 1.100 kronor) i månaden.

Som ett exempel, får en terrorist som är israelisk medborgare, gift och har tre barn, och avtjänar ett livstidsstraff 10.950 shekel (ca 26.000 kronor) varje månad. Det ska jämföras med att en medellön på Västbanken ligger på cirka 2.000 shekel (ca 4.600 kronor) i månaden.

Förutom fakta att detta utbetalas så måste vi komma ihåg att den ursprungliga tanken inte var att UNRWA skulle vara en permanent lösning samt att den skulle lyda under FNs stadgar för fred.  https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5068496,00.html

Sponsorländerna bör därför omedelbart avbryta penningöverföringar till PA och UNRWA och sluta all finansiering till den palestinska myndigheten (PA) och UNRWA, samt kräva att läroböckerna i deras skolor skrivs om!   https://youtu.be/lrmausd3LvA

Den norska regeringen anger i sin nya deklaration att regeringen “inte stöder organisationer i de palestinska områdena som uppmuntrar till våld eller främjar hat uttryck, rasism eller antisemitism.” Detta bör också vara Sveriges inställning. Trots alla de bevis som presenterats så avslås ändå Motionen om Upphörande av Bistånd från Sverige.

I en motion till Sveriges Riksdag  ”Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten” Motion 2017/18:2068  har regeringen ännu igen gett avslag.

Vi vädjar därför om en enig gemensam stark påtryckning från de partier i Riksdagen som säger sig vilja verka för transparens och frysning av dessa biståndsmedel som fortfarande bevisligen går till terror.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/upphorande-av-bistand-till-den-palestinska_H5022068