Norges utrikesminister har nu en viktig fråga på hennes skrivbord. Detta kräver ett stort mod, eftersom det innebär en fortsatt förändring i Norges politik. Den tidigare utrikesministern, Børge Brende, stoppade i fjol ett bidrag till ett kvinnocenter som uppkallats efter terroristen Al-Mughrabi, som mördade 30 israeliska personer på en buss 1978. Nu har vi sett att antisemitism och förhärligande av terror och terrorister inte bara skett i detta kvinnocenter, utan är ett kontinuerligt tema i hela grundskolorna.

År 2017 tilldelade Norge över 130 miljoner kronor till PA. Att ge pengar till en regim som systematiskt lär barn och ungdomar hat och våld och terror och betalar belöning till fängslade terrorister och deras familjer kan inte rättfärdigas som moraliskt riktigt.

Palestinska grundskolornsa läroböcker hävdar att judarna inte har någon historisk koppling till landet och att Israels stat inte har rätt att existera, därför är uppmaning till våld samt terror att döda judar med syftet att utrota Israel legitimt. Över en miljon barn och ungdom utsätts för denna propaganda. Samma antisemitiska skolböcker används också i de 370 skolorna som drivs av FN: s organisation som skall hjälpa palestinska flyktingar från 1948 och deras efterkommande, nämligen ”UNRWA”.

PA har länge försökt att bli medlem i FN. För ett medlemskap krävs att PA arbeta för FN: s mål: “Utveckla vänliga relationer mellan nationer grundade på respekt med principen om folkens lika rättigheter” (artikel 1). Tyvärr är det inte så när det gäller PA. Rapporten från Center for Near East Policy och Research Ltd visar att antisemitism bedrivs på fyra områden:

1.Delegitimization: Israels namn finns inte i skolböckerna, istället används ”den zionistiska ockupanten”. Inrättandet av Israel år 1948 kallas ”ockupation av palestinska territoriet”. Kartorna i böckerna visar att Israel inte existerar. “Palestina” är Västbanken och Gazaremsan plus hela dagens Israel. Barn så små som i andra klassen får uppgiften att färglägga detta “hemland” med den palestinska flaggan.

2.Historie Förfalskning: Ingenting finns noterat i böckerna om den judiska närvaro i landet under tusentals år. Indoktrinering börjar tidigt: I andra klass lär eleverna att Haifa är en av de palestinska kuststäderna. I tredje klassen lär eleverna att “Jerusalem är en arabisk stad byggd av våra arabiska förfäder för flera tusen år sedan”. Den nuvarande förekomsten av judar i Jerusalem presenteras som en aggressiv handling mot stadens arabiska karaktär. Jaffa sägs vara byggd av deras arabiska förfäder sex tusen år tidigare. Tiberias är en palestinsk stad. Judiska heliga platser anges vara “muslimska platser, ockuperade av zionisterna.”

3.Demonisering:  Relationen till judarna beskrivs som rättfärdiga religiöst våld för att judarna inte respekterade avtalet med Muhammad, så därför är nödvändigt för muslimerna att bekämpa dem. De är ociviliserade och barbariska, de kom från utsidan, fulla av fiendskap och hat och invaderade landet utan tillstånd!

(- Utan tillåtelse? FN rekommenderade i november 1947 att området var uppdelat i en judisk och en arabisk stat. Judarna sa ja, de arabiska staterna sade nej.) Detta nämns inte i böckerna.

Det som skrivs är tvärtom att ockupationsmakten släpper ut horder av grisar för att förstöra palestiniernas grödor. Israel presenteras som ett existentiellt hot. Att offra blod mot dessa “onda” är därför en hel nationell rätt och skyldighet enligt läroböckerna.

4.Krigs-uppvigling och indoktrinering:

Böckerna presenterar inte fred med Israel som en möjlighet eller ett mål. Vad Abbas säger om en tvåstatslösning är ihålig propaganda. Böckerna uppmanar bevisligen till förökad våldsam kamp. För det första kommer de områden som togs 1967 att befrias sedan; hela Israel!  I tionde klassen, grundskolans sista år, lär eleverna att jihad är bra i Allahs ögon, och att bli en martyr är det högsta som muslimen kan uppnå; även en religiös plikt. Terrorist al-Mughrabi görs till en hjälte.

Slutsats:

Därför finns det bara en sak att göra. Norge utrikesdepartementet bör omedelbart avbryta penningöverföringar till PA och UNRWA och sluta all finansiering till den palestinska myndigheten (PA) och UNRWA, samt kräva att läroböckerna i deras skolor skrivs om!