הקדמה

נייר זה הוא העידכון הסופי של שני מחקרים קודמים שפורסמו באנגלית. הראשון שבהם, תחת הכותרת
בספטמבר יצא”, UNRWA’s Problematic Educational Role in the Middle East Conflict”
2017 .הוא סקר את תפקידה של אונר”א בהנצחת הסכסוך המזרח-תיכוני באמצעות השימוש מצידה
במשך עשרות שנים בספרי לימוד שעושים דלגיטימציה למדינת ישראל ולעצם הנוכחות של אזרחיה
היהודים בארץ, עושים דמוניזציה הן לישראל והן ליהודים בהקשרים שונים, ומטיפים למאבק אלים נגד
ישראל במקום הטפה לשלום ולדו-קיום עימה. המחקר הנ”ל כיסה את פעילות אונר”א בשנים האחרונות
והסתמך על כ-150 ספרי לימוד במקצועות שונים שרובם נדפסו ע”י הרשות הפלסטינית )רש”פ( בין
השנים 2013 – 2017 .בינתיים, החלה הרש”פ ב-2016 בפרוייקט חדש של כתיבה מחדש של ספרי
הלימוד )ורוב הספרים שהודפסו ב-2016 הודפסו שוב ב-2017 – רובם ללא שינוי ומיעוטם בשינויים
קלים(, דבר שחייב עידכון. זה נעשה חלקית במחקר נוסף שפורסם בתחילת דצמבר 2017 תחת הכותרת
“ישראל, יהודים ושלום בספרי הלימוד של הרש”פ בשימוש בבתיה”ס של אונר”א היום”. הוא התבסס על
102 ספרים שרובם הודפסו ב-2016 ו-2017 ,ומתוכם כ-20 ספרים שהודפסו בשנים שלפני כן, ושיקף
את המצב בבתיה”ס של אונר”א במהלך הסמסטר הראשון של שנה”ל 18/2017 .עם השלמת מבצע
ההדפסה מחדש של ספרי הלימוד של הרש”פ לכיתות א’-י’ באותו חודש עצמו, נעשה מחקר עדכני נוסף
שהמחקר הנוכחי הוא פריו. הוא כולל 118 ספרים שרובם המכריע הודפסו ב-2017 והחליפו את רוב
ספרי 2016( וראו הרשימה המלאה בסוף המחקר(. ככל שמדובר באונר”א, המחקר הנוכחי הוא העדכון
הסופי. ספרים נוספים אמורים להופיע במהלך שנה”ל הנוכחית אך הם מיועדים לכיתות י”א וי”ב שאינן
נכללות במערכת בתיה”ס של אונר”א.

אונר”א – סוכנות הסעד והתעסוקה של האו”ם לפליטי מלחמת 1948 ( and Relief Nations United
UNRWA – Agency Works – )החלה את פעולתה ב-1950 .מאז היא נוכחת בסוריה, לבנון, ירדן
ושטחי הגדה המערבית )כולל מזרח-ירושלים הישראלית( ורצועת עזה. שלא כמו הארגון המקביל לה –
הנציב העליון של האו”ם לפליטים ) – Refugees for Commissioner High Nations United
UNHCR ,)אשר פועל ליישוב מחדש של כל שאר פליטי העולם, אונר”א הרחיבה את מעמד הפליט של
הפליטים המקוריים באופן שהוא כולל את צאצאיהם לאורך שלושה דורות עד כה. היא מחזיקה אותם
במחנות זמניים בתנאי מחיה עלובים ומטפחת בהם את תקוות השווא שבסופו של דבר ישובו למקומות
מגוריהם הקודמים של אבותיהם בישראל שבגבולותיה מלפני 1967 .כך, מאוכלוסיה של 700 אלף איש
ב-1948 צמח מספרם של המכונים “פליטים פלסטינים” והיום הוא עולה על 5 מיליון.
כמחצית מתקציבה הרגיל של אונר”א מוקדש לחינוך )000,076,363% – $ 43 מסכום כולל של
.)2017-ב $ 735,748,000 1

Read full report, click here.