מענה לדובר האו”ם בעקבות שידור תוכנית על הסרט הדקומנטרי – למען הנכבה

On Weds Aug 11 at 5:00 PM Israel Time, 10:00 AM Eastern Time – Israel Channel One English News,http://www.iba.org.il/world/?starting… will telecast FOR THE SAKE OF NAKBA, shot on location in the UNRWA refugee camps in May, followed by taped response of UNRWA spokesman, and a live interview with film producer, David Bedein, www.IsraelBehindTheNews.com