Daily Archives: July 8, 2019

‘Proclaim Liberty’: How the Hebrew Bible molded revolutionary America

THE CONTINENTAL CONGRESS in Philadelphia approved the final text of the Declaration of Independence on the Fourth of July, but it wasn't until July 8, 1776 that the historic document had been printed and could be...

Föreslagen plats: Stockholm, Sverige

©David Bedein, MSW Föreslagen plats: Stockholm, Sverige. Utforma styrelsen för att främja en ny strategi. Hjälp 5 miljoner ättlingar till arabiska flyktingar från 1948 att komma vidare med sina liv i en ny era av hopp, efter...