תמצית מנהלים
זהו האחרון בסידרת מחקרים בפרוייקט נרחב שהחל ב-2015 במטרה לבדוק את היחס של תכנית
הלימודים של הרשות הפלסטינית )רש”פ( כלפי ה”אחר” היהודי-ישראלי במסגרת הסכסוך הקיים וכלפי
האפשרות של פתרון הסכסוך בדרכי שלום. שלושת המחקרים הקודמים כיסו 364 ספרי לימוד מכל
הכיתות במקצועות שונים שהודפסו בין 2013 – 2018 .המחקר הנוכחי עוסק בנושא זה מנקודת מבט
אחרת – זו של המורים הפלסטינים. הוא מבוסס על 109 מדריכי מורים שיצאו לאור בין 2016 – 2018.
בעוד שספרי הלימוד של התלמידים מגלים את מרכיבי תפיסת העולם והערכים שאותם מבקשת חברה
להחדיר למוחותיהם של הדורות הצעירים, מדר יכי מורים נותנים בד”כ רמז איך זה מתבצע. ואכן, המחקר
הנוכחי איפשר לעקוב אחר הקווים של מה שאנו יכולים לכנות “תהליך האינדוקטרינציה” שעוצב ע”י
הרשות הפלסטינית ומתנהל בכל בתיה”ס, כולל אלה של אונר”א אשר משתמשת בגדה המערבית ובעזה
בחומר החינוכי שמסופק לה ע”י הרש”פ.

http://israelbehindthenews.com/wp-content/uploads/2019/12/ספר-מדריכי-המורים-של-הרשות-הפלסטינאית-באונרא.pdf