Med fokus på internationella Till minnesdagen av förintelsen 27 januari. Vad har hänt och vad händer nu i Mellanöstern, Israel och palestinska flyktinglägren UNRWA? Sverige sponsrar till UNRWA med flersiffriga miljonbelopp varje år. Vad får palestinska folket för pengarna, otransparent och icke kontrollerbart? Se genomgång av PA:s skolmaterial och information från UNREWA anläggningar.