Den 7 mars 2022 kommer Bedein Center, som arbetar med Knesset för en förändring av UNRWA:s policy, att sammanträda i närvaro av de diplomater som representerar de största givarna till UNRWA.

Vi kommer att presentera vårt omfattande material om UNRWA:s läroplan och våra utredningar av UNRWA:s inblandning i terrorism och organiserad brottslighet. Vårt team kommer att presentera det för den diplomatiska världen från Knesset i Jerusalem.

De diplomater som understödjer UNRWA försäkrar oss dagligen genom FN att all hjälp går igenom en grundlig process för att säkerställa att humanitärt bistånd inte försnillas bort eller är kopplat till terroruppvigling. Den nya arbetsgruppen för förändring av UNRWA:s policy kommer att ge en information som inte varit tillgänglig tidigare. Det inkluderar filmer som Bedein Center for Near East Policy Research genomfört på plats för att dokumentera UNRWA:s indiskretion.

För att säkerställa denna information skickar Center for Near East Policy Research nu ytterligare ett team av TV-journalister för att täcka de senaste händelser kopplat till UNRWA.

Centret har igen översätt från arabiska den monumentala undersökningen som Dr. Arnon Groiss gjort av PA:s läroböcker som används i UNRWA. Dr. Groiss har nu granskat mer än 1000 läroböcker som BPA har tillhandahållit UNRWA. Dessutom kommer två veteraner från den israeliska underrättelsetjänsten, som var och en tillbringade mer än 40 år av rapportering om underrättelser i den palestinska arabiska sektorn, att förse diplomaterna på presentationen med uppdaterade data om den utsträckning som UNRWA är djupt involverade i när det gäller terrorism och organiserad brottslighet.

För att upprätthålla integritet och oberoende önskar nu Center for Near East Policy Research understöd för att genomföra denna presentation i Knesset den 7 mars, för en förändring av UNRWA:s policy. 

Medel behövs för att betala översättningen av UNRWA:s läroplan till elva språk samt för att täcka arvoden för producent, regissör, ​​forskare och filmteam. 

Hjälp oss att täcka kostnaderna för denna viktiga och känsliga presentation.

Se våra tidigare filmer: https://www.cfnepr.com/205640/סרטים

Donera här: https://israelbehindthenews.com/donations/

 

 

Information och hemsida via QE kod: