I en tid då världens medier rapporterar att PLO propagerar  en politik för en palestinsk stat inom “1967 års gränser” utfärdade det officiella PALESTINSKA ministeriet sin turist karta i september 2011 som visar palestinska staten … hela Palestina, medan den officiella Jerusalem kartan har raderat bort de judiska kvarteren i Jerusalems gamla stad.