Denna artikel har medförfattare av Dr Arnon Groiss, forskningschef vid Centrum för Near East Policy Research.

När president Donald Trump tillträder kommer han utan tvekan ta en ordentlig titt på USA: s Mellanösternpolitik. Den nya presidenten kommer att behöva hantera det faktum att den amerikanska regeringen betalar för en tredjedel av de 1,2 miljarder dollar budget till UNRWA, en byrå som förvaltar flyktingstatus för fem miljoner palestinska araber … som är flyktingar för all framtid.

Ännu värre. USA har Finansierat UNRWAs skolsystem som har antagit den palestinska myndighetens krigs läroplanen, vilket indoktrinerar sina elever att ta till vapen för “rätten att återvända” till byar som deras morföräldrar hade 1948.

Eftersom UNRWAs motto är: “FRED STARTAR HÄR”, kan nu den nya Trump administration äntligen införa en freds läroplan i UNRWA: s skolor. Här är hur president Trump kan uppnå detta mål.

Stoppa De-legitimering av staten Israel och det judiska närvaro i landet

 • Varje karta som visar dagens politiska gränser i regionen bör markera Israel före 1967 territorium under namnet “Israel”. Sådant territorium får inte lämnas omarkerad och namnet får absolut inte benämnas som “Palestina”, vilket utgör en snedvridning av den nuvarande situationen.
 • Israel bör presenteras som en vanlig suverän stat i varje text där regionens stater näms.
 • Varje hänvisning till en region, bosättning eller plats i Israel före 1967 vapenstilleståndslinjer får inte beskrivas som uteslutande palestinsk.
 • Varje situation i böckerna som behandlar de heliga platserna i landet bör hänvisa även de judiska heliga platserna vid sidan av muslimska och kristna. Varje hänvisning till en plats som råkar vara helig för judar (som Klagomuren i Jerusalem, Makpelagrottan i Hebron och Rakels grav i Betlehem) skall ange detta.
 • Varje diskussion/uppgift i ämnen som rör befolkning och demografi frågor i landet bör omfatta antalet judar som bor där (6,3 miljoner 2016). Någon karta som visar städer i landet bör omfatta de viktiga judiska städerna samt (såsom Tel Aviv, Eilat, Ashdod, etc.).
 • Böckerna får inte använda omskrivningar som “landet från 48”, “inre området” eller “gröna linjen” i stället för uttrycket “israeliskt territorium”.
 • Historiska dokument får inte vara förfalskade (till exempel det brittiska mandatet stämpel, som har återgivits i en av skolböckerna).

 Upphöra med Demonisering av Israel:

 • Skolböcker som används i UNRWA: s skolor bör inte innehålla bitar med virulent demonisering av Israel, eller de-humanisering, eller någon beskrivning som går utöver presentationen av Israel och eller judarna som en vanlig medborgare med lika rättigheter, intressen och positioner.
 • Det är mycket önskvärt att i böckerna lägga till de fortfarande obefintliga bitar som berör Israel och judisk objektiv (exempelvis inslag som talar om den israeliska regeringen struktur, ekonomi, vetenskap och teknik, hebreiska kulturen, judisk historia, etc.) som bör ge balans i den enorma anti-israeliska kritiska materialet i böckerna.
 • Det är ytterst viktigt att i dessa böcker betona, trots konflikten och åsikten att juden är en motståndare, så är den judiska/ israeliska individen också en människa, och bör även behandlas därefter.

Upphöra med förespråkande av våldsam kamp i stället för fredlig lösning på konflikten:

 • Böckerna bör betona att fred är en strategisk valmöjlighet och att förhandlingar är det enda sättet att uppnå en lösning på konflikten.
 • Böckerna får inte innehålla någon presentation av en beväpnad eller våldsam kamp som ett medel för att uppnå en lösning av konflikten.
 • De traditionella islamiska idealen med Jihad och martyrskap bör endast nämnas i historiska sammanhang och inte som en lösning och del av dagens verklighet.
 • Den territoriella kampen mot Israel bör begränsas enbart till de områden som gäller Västbanken och Gazaremsan.
 • Gällande diskussioner/uppgifter om vad som kallas “Nakbah” bör det betonas det faktum att Nakbah är ett direkt resultat av ett krig som initierats enbart av den palestinska sidan och inte från en judisk aggression, i motsats till vad som sägs i dag i böckerna.
 • I detta sammanhang bör palestinska barn lära sig att förstå sitt eget delade ansvar för inträffade händelser och inte begränsa det enbart till motståndaren ansvar. Exempel: den så kallade “Separation muren” som byggdes för att försvara den israeliska befolkningen mot självmordsbombning från attackerande palestinier.
 • Den så kallade “rätten att återvända” bör presenteras som ett krav som presenteras som det palestinska partiets ståndpunkt av det som kallas “flyktingproblemet”, medan själva lösningen uppnås inom ramen för förhandlingarna mellan de två parterna och på grundval av endast ömsesidig överenskommelse.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous articleA25 PAGE EXEC SUMMARY: Jews and the Jewish State in Schoolbooks Used by UNRWA: De-legitimization, Demonization and Indoctrination to War
Next articleExclusive–Video: Palestinian Children Indoctrinated Against Israel, Jews at UNRWA Summer Camp
David Bedein is an MSW community organizer and an investigative journalist.   In 1987, Bedein established the Israel Resource News Agency at Beit Agron to accompany foreign journalists in their coverage of Israel, to balance the media lobbies established by the PLO and their allies.   Mr. Bedein has reported for news outlets such as CNN Radio, Makor Rishon, Philadelphia Inquirer, Los Angeles Times, BBC and The Jerusalem Post, For four years, Mr. Bedein acted as the Middle East correspondent for The Philadelphia Bulletin, writing 1,062 articles until the newspaper ceased operation in 2010. Bedein has covered breaking Middle East negotiations in Oslo, Ottawa, Shepherdstown, The Wye Plantation, Annapolis, Geneva, Nicosia, Washington, D.C., London, Bonn, and Vienna. Bedein has overseen investigative studies of the Palestinian Authority, the Expulsion Process from Gush Katif and Samaria, The Peres Center for Peace, Peace Now, The International Center for Economic Cooperation of Yossi Beilin, the ISM, Adalah, and the New Israel Fund.   Since 2005, Bedein has also served as Director of the Center for Near East Policy Research.   A focus of the center's investigations is The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). In that context, Bedein authored Roadblock to Peace: How the UN Perpetuates the Arab-Israeli Conflict - UNRWA Policies Reconsidered, which caps Bedein's 28 years of investigations of UNRWA. The Center for Near East Policy Research has been instrumental in reaching elected officials, decision makers and journalists, commissioning studies, reports, news stories and films. In 2009, the center began decided to produce short movies, in addition to monographs, to film every aspect of UNRWA education in a clear and cogent fashion.   The center has so far produced seven short documentary pieces n UNRWA which have received international acclaim and recognition, showing how which UNRWA promotes anti-Semitism and incitement to violence in their education'   In sum, Bedein has pioneered The UNRWA Reform Initiative, a strategy which calls for donor nations to insist on reasonable reforms of UNRWA. Bedein and his team of experts provide timely briefings to members to legislative bodies world wide, bringing the results of his investigations to donor nations, while demanding reforms based on transparency, refugee resettlement and the demand that terrorists be removed from the UNRWA schools and UNRWA payroll.   Bedein's work can be found at: www.IsraelBehindTheNews.com and www.cfnepr.com. A new site,unrwa-monitor.com, will be launched very soon.