USA:s ambassadör Tom Nides kommentar om det kallblodiga mordet på fyra judar i Israel nyligen har fått kritik för sin brist på tydlighet och beslutsamma åtgärder. Samtidigt som ambassadör Nides uttryckte kondoleanser till de sörjande familjerna avstod han från att uttryckligen identifiera förövarna eller märka händelsen som en terroristattack.

Ambassadör Nides ordval har fått många att höja på ögonbrynen, med hans betoning på mordens meningslöshet snarare än att entydigt fördöma själva dådet. Detta fokus på mordens effektivitet snarare än morden har mötts med skepsis, vilket leder till frågor om den amerikanska regeringens inställning i frågan.

Dessa kommentarer från ambassadör Nides kommer i kölvattnet av USA:s utrikesminister Blinkens senaste uttalande vid Aipac-konferensen, där han pekade ut israelisk bosättningsexpansion som det största hindret för en “horisont av hopp”. Denna uppenbara obalans när det gäller att ta itu med oron hos båda sidor i konflikten har utlöst ytterligare granskning av USA:s utrikespolitik.

 

Medan USA kräver åtgärder från Israel, såsom att stoppa bosättningsexpansionen, misslyckas man med att utöva liknande påtryckningar på den palestinska myndigheten (PA). 

PA:s kontroversiella lag, som belönar alla som mördar en jude med en livstidslön, har inte fördömts av amerikanska tjänstemän utan bara uttryckt sitt ogillande.

Dessutom har USA inte krävt att läroböcker och lärare inom PA:s utbildningssystem som glorifierar våldshandlingar mot judar ska tas bort. Denna hantering av uppvigling har varit en kärnfråga, eftersom USA fortsätter att stödja PA samtidigt som man misslyckas med att kräva väsentliga förändringar.

USA:s brist på kommentarer om de palestinska säkerhetsstyrkornas (PSF) ansvar för över 8 000 väpnade attacker på israeliska vägar har också väckt oro. PSF, utbildad av USA och Kanada för att bekämpa terrorism, har varit inblandad i våldshandlingar, vilket ger starka tvivel på detta träningsprogram.

 

Överraskande tillkännagav USA sin avsikt att förnya finansieringen till FN:s hjälporganisation UNRWA trots organisationens misslyckande med att ta itu med uppvigling i sina skolor. Avtalet mellan USA och UNRWA föreskrev att avlägsnandet av uppvigling var en förutsättning för amerikansk finansiering.

Samtidigt som finansieringen förnyas, genomförde UNRWA sommarläger med vapenträning för cirka 100 000 elever, vissa så unga som nio år gamla. Dessa läger hölls för att hedra individer som fångats och dödats när de försökte mörda judar. Detta visar igen icke-effektiviteten i UNRWA:s ansträngningar för att främja fred och försoning.

Kritik mot den amerikanska regeringens uttalanden och åtgärder angående den israelisk-palestinska konflikten har påtalats på grund av de senaste avslöjandena av dokumentation av UNRWA:s sommarläger med vapenträning. Denna utveckling understryker oron över USA:s åtagande att bekämpa terrorism och främja en balanserad strategi i regionen. 

Omvärlden bör ta denna oro på stort allvar. Så även Sverige.

 

 

David Bedein är en MSW-samhällsorganisatör och en undersökande journalist. År 1987 etablerade Bedein ”Israel Resource News Agency” i Beit Agron, Jerusalem, för att följa utländska journalister i deras bevakning av Israel, för att balansera den media som etablerats av PLO och deras allierade. Bedein har rapporterat för nyhetskanaler som CNN RadioMakorRishonPhiladelphia InquirerLos Angeles Times, BBC och

 The Jerusalem Post, . 

Bedeins arbete finns på: www.IsraelBehindTheNews.com och www.cfnepr.com

Samt webbplatsen:  www.unrwa-monitor.com.