W tym tygodniu, kiedy arabscy podpalacze wywołali olbrzymie pożary w całym Izraelu, Center for Near East Policy Research zakończyło nowe badania najnowszych podręczników szkolnych Autonomii Palestyńskiej (AP), używanych w szkołach zarządzanych przez Agendę Narodów Zjednoczony dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) w Judei, Samarii, Gazie i Jerozolimie, opublikowanych w latach 2014-2016. Autorem badania jest dziennikarz i uczony badań islamskich, dr Arnon Groiss.

Ostatnio publikowane podręczniki AP podżegają 500 tysięcy uczniów UNRWA do dołączenia do walki zbrojnej, by wyzwolić terytoria Izraela sprzed 1967 r., gdzie dzisiaj płoną pożary. „Prawo powrotu”, tak jak jest ono uczone w szkołach UNRWA oznacza, że każde dziecko musi włączyć się w walkę z “osiedlami”, które według tego, czego uczą się dzieci, zastąpiły domy i wsie ich dziadków i pradziadków. Uczeń dowiaduje się z PalestineRemembered.com jak wyglądała jego wieś i które “osiedle” uzurpuje sobie to, co wierzy, że jest jego oczekującym nań domem rodzinnym.

25 stronicowe streszczenie można znaleźć tutaj: http://israelbehindthenews.com/jews-jewish-state-schoolbooks-used-unrwa-de-legitimization-demonization-indoctrination-war-2/15319/

UNRWA dopuszcza się zdrady swoich zobowiązań moralnych jako agenda ONZ, używając podręczników, by indoktrynować dzieci w sztuce wojny totalnej.

Nowe badanie pokazuje, że podręczniki szkolne używane przez UNRWA nie udają nawet, że zgodne są z zasadami uzgodnionymi w Umowach w Oslo – wzajemne uznanie, rozwiązanie konfliktu wyłącznie środkami pokojowymi i odrzucenie przemocy.

Zamiast tego, nowe podręczniki szkolne AP/UNRWA przyjmują postawę delegitymizacji, i demonizacji Izraela oraz indoktrynacji każdego dziecka, by przystąpiło do wojny o zlikwidowanie Izraela.

Delegitymizacja w tym wypadku znaczy zaprzeczanie, że Żydzi mają prawo żyć na tej ziemi.

Nowe podręczniki szkolne AP/UNRWA odrzucają historię żydowską w tym kraju w starożytności i negują fakt istnienia tam miejsc świętych dla Żydów, takich jak Ściana Zachodnia w Jerozolimie, Wzgórze Świątynne, Grota Patriarchów w Hebronie i Grób Racheli w Betlejem – które wszystkie są opisywane jako muzułmańskie miejsca święte uzurpowane sobie przez Żydów.

Demonizacja odgrywa żywotną rolę w propagandowej wojnie za pośrednictwem podręczników szkolnych UNRWA.

Podręczniki AP/UNRWA przypisują Żydom ludobójcze zamiary wobec Palestyńczyków i przedstawiają tych ostatnich jakie największe ofiary wojny. W tych nowych podręcznikach przytacza się ponad dwadzieścia oskarżeń wobec Żydów – przeprowadzanie masakr, niszczenie wsi, agresja wobec krajów arabskich, mordowanie dzieci palestyńskich, burzenie domów, wyrywanie drzew, rabunek ziemi i wody, więzienie palestyńskich „bojowników o wolność”, niszczenie gospodarki palestyńskiej, ponoszenie odpowiedzialności za przemoc domową w rodzinach w społeczeństwie palestyńskim, powodowanie narkomanii i zanieczyszczanie środowiska palestyńskiego.

Takie przedstawianie Żydów może z łatwością motywować uczniów szkół UNRWA do zabijania. Powiedzenie, że podręczniki AP w szkołach UNRWA nigdy nie omawiają pokoju lub współistnienia z Izraelem, byłoby niedomówieniem. Zamiast tego propagują wojnę dla wyzwolenia Palestyny, całej Palestyny, i nie ograniczają walki do Judei, Samarii i Gazy. Radykalne wątki islamskie – męczeństwo, dżihad i ribat (stanie na straży przeciwko wrogom islamu) – są „wartościami” wpajanymi uczniom w szkołach UNRWA.

Wszystko to rzuca cień na UNRWA jako na oddaną pokojowi agendę ONZ, ponieważ propaguje ona teksty, które wzywają do dżihadu, wyeliminowania Izraela z mapy, fałszują historię i dokumenty historyczne i odmawiają jakiegokolwiek uznania Izraela, członka ONZ od 1949 r., jako suwerennego państwa. W nowych podręcznikach UNRWA Izrael jest zastąpiony przez Palestynę jako suwerenne państwo również w pisanych tekstach, a nie tylko na mapach: “Krajami Lewantu [Bilad Al-Szam po arabsku] są Palestyna, Jordania, Syria i Liban” (Edukacja islamska, klasa 2, część 1 (2014) s. 72). Ponadto, Tel Awiw określony jest po raz pierwszy jako miasto intruzów żydowskich, a zatem nie jest pokazany na mapie, która obecnie ukazuje się tylko z arabską nazwą (Matematyka, klasa 1, część 1 (2016) s.143), tworząc nowy mit palestyński, według którego Tel Awiw jest okupowanym miastem arabskim.

Podręczniki UNRWA z 2016 r. wzmacniają zbrojny charakter walki o wyzwolenie. Podręczniki UNRWA do “wychowania narodowego i społecznego” dla klas 3 i 4 mówią po raz pierwszy o roli tych książek w “podboju”: “Celem tej książki jest zbudowanie i umocnienie zestawu wartości i nacjonalizmu w młodszym pokoleniu naszych synów, uczniów – w celu przezwyciężenia rozmaitych wyzwań narzucanych przez podbój, który uciska nasz kraj i używa różnych środków w celu kontynuowania swojej hegemonii i panowania nad naszym losem i zasobami, i likwiduje wszystkie wysiłki lokalne, regionalne i międzynarodowe do wyzwolenia, budowy i założenia państwa palestyńskiego z Jerozolimą jako jego stolicą”.

30 krajów demokratycznych, poczynając od USA, finansuje UNRWA sumą 1,2 miliarda dolarów rocznie. Te kraje mogłyby sprawdzić i skorygować podręczniki używane w szkołach UNRWA. Stanie się tak tylko, jeśli obywatele krajów finansujących UNRWA zażądają od swoich rządów uwarunkowania dalszego finansowania UNRWA od przeglądu tego, czego ta organizacja naucza w swoich szkołach.

Pytanie: dlaczego pozwalać na to, by szkoły ONZ indoktrynowały dzieci do angażowania się w wojnę?

http://www.listyznaszegosadu.pl/notatki/podpalenia-nowy-etap-walki-unrwa-z-zydami

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous article06-Dec-16: World Vision and terrorism: Hazy accounting is the last thing this scandal needs
Next articleMore bad advice from Dennis Ross
David Bedein is an MSW community organizer and an investigative journalist.   In 1987, Bedein established the Israel Resource News Agency at Beit Agron to accompany foreign journalists in their coverage of Israel, to balance the media lobbies established by the PLO and their allies.   Mr. Bedein has reported for news outlets such as CNN Radio, Makor Rishon, Philadelphia Inquirer, Los Angeles Times, BBC and The Jerusalem Post, For four years, Mr. Bedein acted as the Middle East correspondent for The Philadelphia Bulletin, writing 1,062 articles until the newspaper ceased operation in 2010. Bedein has covered breaking Middle East negotiations in Oslo, Ottawa, Shepherdstown, The Wye Plantation, Annapolis, Geneva, Nicosia, Washington, D.C., London, Bonn, and Vienna. Bedein has overseen investigative studies of the Palestinian Authority, the Expulsion Process from Gush Katif and Samaria, The Peres Center for Peace, Peace Now, The International Center for Economic Cooperation of Yossi Beilin, the ISM, Adalah, and the New Israel Fund.   Since 2005, Bedein has also served as Director of the Center for Near East Policy Research.   A focus of the center's investigations is The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). In that context, Bedein authored Roadblock to Peace: How the UN Perpetuates the Arab-Israeli Conflict - UNRWA Policies Reconsidered, which caps Bedein's 28 years of investigations of UNRWA. The Center for Near East Policy Research has been instrumental in reaching elected officials, decision makers and journalists, commissioning studies, reports, news stories and films. In 2009, the center began decided to produce short movies, in addition to monographs, to film every aspect of UNRWA education in a clear and cogent fashion.   The center has so far produced seven short documentary pieces n UNRWA which have received international acclaim and recognition, showing how which UNRWA promotes anti-Semitism and incitement to violence in their education'   In sum, Bedein has pioneered The UNRWA Reform Initiative, a strategy which calls for donor nations to insist on reasonable reforms of UNRWA. Bedein and his team of experts provide timely briefings to members to legislative bodies world wide, bringing the results of his investigations to donor nations, while demanding reforms based on transparency, refugee resettlement and the demand that terrorists be removed from the UNRWA schools and UNRWA payroll.   Bedein's work can be found at: www.IsraelBehindTheNews.com and www.cfnepr.com. A new site,unrwa-monitor.com, will be launched very soon.