Direkt efter andra världskriget ville USA och dess allierade förhindra en upprepning av missbruket att stormakter skulle kunna vräka befolkning från ett område som kommit under deras kontroll och under tvång föra sin egen befolkning in i dessa områden. Av denna anledning utarbetade de allierade 1949 fjärde Genèvekonventionen på det sätt som de gjorde.  Brott mot Genèvekonventionen är dock inte vad som sker vid de områden av bosättningar som Israel har byggt och argumenterat för i årtionden.

Men det finns en plats där detta scenario äger rum just nu – och det är inte på Västbanken.

Det sker just nu i Syrien där sunniaraber systematiskt ersätts av shiiter från Irak och andra länder för att ändra den demografiska makeup av den syriska staten, i enlighet med intressen i  Iran. Teheran vill ha ett shiitisk bälte från dess västra gräns till Medelhavet för att etablera sin dominans .

Och vad FN gör angående detta?

De överväger att rösta om ett nytt förslag till resolution som fördömer Israeliska bosättningar!

De bortser fullständigt från massöverföring av population över hela det området. Som vanligt är de besatta av Israel och bortser från de farliga verkningarna från Iran.

Palestinierna själva enades vid 1995 års interimsavtal om att frågan om de Israeliska bosättningarna på Västbanken bör behandlas som ett objekt för förhandling mellan parterna. Det är inte försvarbart att den palestinska ledaren Mahmoud Abbas, som upprepade gånger vägrat att förhandla med Israel, sedan kan räkna med att FN: s säkerhetsråd skall ta upp frågan i hans ställe. Men Hamas fortsätter att använda UNRWA och FN att främja sin agenda och mål.

USA, som undertecknade interimsavtalet som ett vittne, bör använda sitt veto mot det föreslagna utkastet till resolutionen angående bosättningarna.

How Did Israeli Settlements Become a Legally Contentious Issue at the UN?