Sverige ger årligen 500 miljoner i bidrag till palestinska organisationer. Detta bistånd har ofta kritiserats. Förra året avslöjades exempelvis att ett kvinnocenter på Västbanken, som stöttats av bland annat Sverige, namngivits efter en känd terrorist som mördat israeler. Det har lett till att både Danmark och Norge skärper kraven på sitt stöd till palestinska organisationer.

Exempelvis slår den norska regeringen fast att man inte kommer stödja organisationer som ”uppmanar till våld eller främjar hatfulla uttalanden, rasism eller antisemitism”.

Jag riktade nyligen en fråga till statsminister Stefan Löfven om hur regeringen kan säkerställa att svenskt bistånd inte går till organisationer som uppviglar till våld och terror. Tyvärr fick jag inte något klargörande svar. Det verkar uppenbarligen inte vara regeringens avsikt att Sverige ska ställa motsvarande krav som våra nordiska grannar.

Dessvärre verkar svenska regeringen och biståndsmyndigheten se mellan fingrarna, då det tyvärr finns mängder av skolor som har namngivits efter terrorister som mördat och skadat israeler. Jag menar att biståndspengar som skickas från svenska staten måste gå till att upprätta demokrati och mänskliga rättigheter.

Varför verkar det finnas en sådan motvilja från svenskt håll att besöka olika skolor och se vad de är uppkallade efter? Se över skolmaterialet som används i palestinska skolor, böcker som uppmuntrar till terrorism, antisemitism och hat? Kravet måste vara att svenskt bistånd ska stärka stödet för demokrati, religionsfrihet och kvinnors ställning. I dag motarbetas detta av den palestinska myndigheten, inklusive president Mahmoud Abbas, som talar om att han ”välkomnar varje droppe blod som spills i Jerusalem”.

Bistånd från Sverige går i dag till den palestinska myndigheten, som i sin tur utbetalar lön till alla som fängslats för att ha utfört eller planerat attacker mot israeler. Har en terrorist dött får dennes familj väl tilltagna månadsutbetalningar. I dag utgör terroristlöner nära hälften av den palestinska myndighetens budget.

Förutom att dra resurser från behövande delar av det palestinska samhället, innebär terrorlönerna en tydlig uppmuntran till enskilda palestinier att begå terrordåd mot israeler.

UNRWA, FN:s organ för palestinska flyktingar, har fostrat många terrorister genom åren. I skolböckerna som används på UNRWA:s skolor beskrivs judarna som ormar och vargar. På de kartor som används i skolundervisningen finns inget Israel. Lärarna i UNRWA-skolorna uppmuntrar ofta eleverna att bli martyrer och eleverna lär sig att hela Israel tillhör palestinierna.

Skolbarn uppmuntras att döda israeler. Det skapar en grogrund för nästa generations terrorister.

Det svenska stödet till UNRWA innebär i praktiken en uppmuntran av terrorism, hat och oförsonlighet vilket omöjliggör fred. Och fred är ju något som vår regering gärna talar sig varm för. Då måste också ord och gärningar följas åt. USA har kraftigt minskat sitt bidrag till UNRWA. Sverige går åt andra hållet och tidigarelade utbetalningen av större delen av de planerade 470 miljoner kronor som vårt land ger till UNRWA under 2018.

Det är fullständigt oacceptabelt att vi genom våra skattepengar indirekt uppmuntrar terrorism. Det minsta man kan begära av vår rödgröna regering är att biståndet till palestinska organisationer villkoras på samma sätt som Norge och Danmark gjort. Det är nu tid att svenska regeringen tar initiativ till en grundlig revision av hur de åtskilliga miljarder av svenska biståndspengar som skickats till palestinska organisationer de senaste tjugo åren har använts.

Det behövs också ett ifrågasättande av UNRWA och ett avslut av den svenska finansieringen av denna organisation så länge som den fungerar som den gör i dag. Det är en skamfläck att det har fått pågå år efter år och att pengar fortsatt går till skolor där barn får lära sig att döda och lemlästa israeler. Våra skattepengar får inte gå rakt ner i terroristers bakfickor.