תמצית מנהלים

מחקר זה משלים ארבע שנים של פעילות מחקרית שבמהלכה נבדקו 364 ספרי לימוד לכיתות א’- י”ב
שהוצאו לאור ע”י הרשות הפלסטינית )רש”פ( בשנים 2013 – 2018 .מטרת פרוייקט המחקר הזה היתה
לבדוק את היחס ל”אחר” היהודי-ישראלי ולאפשרות של פתרון הסכסוך עם אותו “אחר” בדרכי שלום,
ברוח הסכמי השלום הידועים בשם “הסכמי אוסלו” שנחתמו ע”י שני הצדדים בשנים 1993 – 1995 .
הפרוייקט הניב שלושה מחקרים. הראשון פורסם בספטמבר 2017 וכיסה 201 ספרים במקצועות לימוד
1 שונים.

2 118 ספרים נוספים שהודפסו ברובם ב-2017 נבדקו במהלך 2018 במחקר נפרד.

המחקר
הנוכחי כולל 45 ספרי לימוד שהוצאו לאור בשנים 2017 – 2018 לכיתות י”א וי”ב. חלקם מהווים
מהדורות סופיות שהחליפו מהדורות טיוטה לספרי כתה י”ב ונצפו בהן שינויים, הן לטובה והן לרעה.

http://israelbehindthenews.com/wp-content/uploads/2018/10/Complementary-StudyHe.pdf