[Palestinska befrielseorganisationen, PLO, och dess administrativa arm, Palestinska myndigheten, PA, har uppfört en aldrig tidigare skådad författning om att belöna vem som helst som dödar en jude. Belöningen utdelas till mördaren och till mördarens familj, livet ut. Sådan är utformningen för grunden till PLO:s nationalstat. – David Bedein]

Ytterligare bevis har framkommit för att DFID (Department for International Development, UK) måste varit medvetna om att pengarna man betalade Palestinska myndigheten (PA) spenderades på löner till såväl dömda terrorister och deras familjer som familjer till självmordsbombare.

En rapport från Världsbanken[1] har uppdagats där summorna som Palestinska myndigheten spenderade på betalningar till terrorister och deras familjer kritiseras. Granskning av Offentliga Utgifter i Västbanken och Gaza, utförd av Världsbanken i februari 2007, belyser den oproportionerliga summan Palestinska myndigheten avsatte till att betala dömda terrorister, före detta häktade, och familjer till ”martyrer”, d.v.s. de som dog när de utförde terroristattentat, såsom självmordsbombare.

Världsbanken meddelade att 1,3 % av Palestinska myndighetens budget var alldeles för mycket att lägga på löner till terrorister 2005. Väl framme vid 2018 hade dock PA:s utgifter till terroristers löner ökat till hela 7 % av myndighetens budget.[2]

Världsbankens rapport från 2007 kommenterade Fund for Families of Martyrs and the Injured (även känd som Pay For Slay), fonden som betalar familjer till självmordsbombare och de terrorister som skadats i dessa attacker: ”För att vara ett skyddsnätsprogram är Fund for Families of Martyrs and the Injured generöst. … ytterst lite är känt om hur fonden drivs. Det är okänt hur många av mottagar familjerna som är fattiga, eller ens de specifika kriterierna för stödberättigande.

Programmet är uppenbart inte riktat till de fattigaste hushållen. … mängden resurser tillägnade Fund for Martyrs and the Injured verkar inte motiverad från vare sig ett välfärds- eller finansiellt perspektiv.”

Världsbanksrapporten från 2007 slog fast att Palestinska myndighetens ”bistånd till häktade och före detta häktade” är ”det mest generösa PA-programmet… Tillsammans med Fund for Martyrs and the Injured är programmen för häktade och före detta häktade uppenbart områden för övervägande av framtida rationalisering och effektivisering av tjänster… Bara dessa två program slukade mer än 1 % av BNP 2004, och 1,3 % 2005. Sammantaget gav de dock understöd till färre än 20 000 familjer. Utifrån effektivitets- och budgetöverväganden, om inte från rättviseöverväganden, kan dessa resurser utan tvivel  bli bättre riktade.”

Den här rapporten skrevs året innan Världsbankens Palestinian Recovery and Development Program – Multi-Donor Trust Fund (PRDP-MDTF) bildades, ett program som samlade ihop medlen från flera givarländer, däribland Storbritannien, och försåg Palestinska myndigheten med ett stadigt och pålitligt pengaflöde varje kvartal. PRDP-MDTF gör klart att donations medlen gavs till PA ”obundet och icke-öronmärkt”.

DFID betalade över 430 miljoner pund[3] till det här kontot från 2008 till 2015. Även om DFID nu genomför betalningar till Palestinska myndigheten via en annan fond, så fortsätter PA att betala terroristers löner, och summan som betalas ut fortsätter att öka.

Palestinian Media Watch skriver att ”baserat på de fem första månaderna 2019 bör PA:s utgifter för löner till fängslade terrorister nå NIS 562 miljoner shekel 2019, detta jämfört med 502 miljoner shekel 2018. Detta utgör en ökning med 11,8 procent.”

DFIA har konsekvent förnekat att pengar man överfört till Palestinska myndigheten via Världsbanken har gått till att betala löner åt terrorister. Sådana överföringar är emellertid uppenbara genom PA:s egna publicerade konton, och PA:s publicerade lagstiftning som ger detaljer om lönenivåer för utbetalningar till terrorister, vilka beror på längden på fängelsestraffet samt brottets allvarlighetsgrad.[4]

DFIA beordrades nyligen av Information Commissioner’s Office (brittiska motsvarigheten till Datainspektionen) att visa revisionen av PRDP-MDTF, till följd av en förfrågan enligt lagen om informationsfrihet av UK Lawyers for Israel. DFID kan välja att överklaga beslutet fram till och med 23 augusti 2019.

Vi är ytterst tacksamma till Maurice Hirsch på Palestinian Media Watch för att ha uppmärksammat oss på Världsbankens dokument.


1 https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/6024011FA484837C8525729700548F66

2 http://jcpa.org/the-2018-report-on-palestinian-authority-payments-of-salaries-to-terrorists-in-2018/

3 https://www.worldbank.org/en/programs/palestinian-recovery-and-development-program-trust-fund#3

4 http://jcpa.org/the-2018-report-on-palestinian-authority-payments-of-salaries-to-terrorists-in-2018/