UNRWA-REFORM: SVERIGE har registrerat sig som en ideell organisation hos den svenska regeringen, med en svenskspråkig webbplats:

https://israelbehindthenews.com/category/swedish

Efter att registreringsprocessen är klar (pågår) kommer ”UNRWA REFORM SVERIGE” att söka privata, lokala och internationella medlemsavgifter för att starta sitt arbete.

Inga statliga medel kommer att erhållas.

Med pågående förnyelse av UNRWA-mandatet kommer UNRWA-REFORM SVERIGE begära FN-ambassadörer från varje givarland att ställa krav vid förnyat UNRWA-mandat:

  1. Avsluta militär utbildning av UNRWA-studenter.
  2. Avbryt Jihad-läroplanen som används i UNRWA-skolor.
  3. Avsluta kontant anslag och introducera insyn i UNRWA.
  4. Utred misstänkt användning av kontanter till UNRWA som brott med kvinnohandel, narkotika, vapen och bilar.
  5. Hjälp ättlingar av flyktingar från kriget 1948 att kunna lämna UNRWA och skapa en modul för vidarebosättning.
  6. Verka för att UNRWA: s “Ambassador of good will”, Muhammad Assaf, avskedas som nu agerar som “UNRWA utsändare och uppmanar till krig”.

Sara Lönnström och Lawrence Berger,
Grundare UNRWA REFORM: SVERIGE
UNRWA-REFORM-SWEDEN@telia.com
Box 293 Stockholm 11674 Sverige